Είσοδος

Υπόγεια Έργα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στη διδασκαλία τρόπων και τεχνικών αξιοποίησης του υπεδάφους, στο σχεδιασμό και στην επιλογή βέλτιστων χαρακτηριστικών κατασκευής υπογείων έργων υποδομής και άλλων ειδικών έργων, τα οποία μπορούν να στεγάζουν χρήσεις, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες στην επιφάνεια, ή καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο, ή μπορούν να αποδώσουν καλύτερα αν κατασκευαστούν υπόγεια.

Πιο αναλυτικά τα θέματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής:

  • Η σύγχρονη αστική ανάπτυξη, τα προβλήματα που δημιουργούνται και ο ρόλος των υπογείων έργων στην σύγχρονη πόλη.
  • Προοπτικές ανάπτυξης των υπογείων έργων. Πλεονεκτήματα υπογείων έργων σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μειονεκτήματα και ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για την υιοθέτηση της υπόγειας ανάπτυξης.
  • Τύποι και χρήσεις υπόγειων κατασκευών. Ειδικά υπόγεια έργα και σύγχρονες υποδομές.
  • Σχεδιασμός υπογείων τεχνικών έργων με την μέθοδο των θαλάμων και στύλων. Παραδείγματα εφαρμογής
  • Ανάλυση και επιλογή χαρακτηριστικών σχεδιασμού (γεωμετρία, υπολογισμός τάσεων, αντοχής, συντ. ασφαλείας)
  • Σχεδιασμός μεγάλων υπογείων θαλάμων. Βασικές κατευθύνσεις επιλογής τύπου και χαρακτηριστικών έργων (βάθος, διάταξη, προσανατολισμός, κ.α.) και δυνατότητες για την όρυξη και την υποστήριξή τους.
  • Παράδειγμα εφαρμογής (υπόγειος χώρος αποθήκευσης υδρογονανθράκων)
  • Επιλογές τελικής διαμόρφωση υπογείου συγκροτήματος.
  • Ανάλυση κόστους όρυξης / κατασκευής υπογείων έργων.
  • Προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας και η αντιμετώπισή τους με υπόγεια έργα.

Οι παρουσιάσεις του μαθήματος, όπως και το βιβλίο σε μορφή pdf μπορούν να βρεθούν στη σχετική ενότητα των εγγράφων του μαθήματος.

Η παλιά ιστοσελίδα του μαθήματος μπορεί να βρεθεί εδώ

 

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Γραφείο: 2.31, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Tηλ. 210-7722211, Fax. 210-7722156
E-mail: dkal@central.ntua.gr

 

Ανδρέας Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Γραφείο: 2.45, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Tηλ. 210-7722182, Fax. 210-7722156
E-mail: abenardos@metal.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.