Είσοδος

Φιλοσοφία & Ιστορία Της Επιστήμης & Της Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Πρόκειται για ένα μάθημα που πραγματεύεται την Ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας με παράλληλη αναφορά στις φιλοσοφικές ιδέες με έμφαση στη νεοτερικότητα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο από τον διδάσκοντα

Διανέμεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ ως σύγγραμμα το βιβλίο του

Arnold PACEY, 2011, Τα Πολλαπλά νοήματα της τεχνολογίας, μτφ. Χ. Αλεξανδρή - Δ. Θεοχάρη, Θεσσαλονίκη: University Studio Press

στοά του βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5, εκδοτικός οίκος University Studio Press (ισόγειο)

Εργασίες

Κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον διδάσκοντα (βλ στοιχεία επικοινωνίας)

Mέθοδοι αξιολόγησης

Συμμετοχή στις διαλέξεις και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι βαθμολογίες των εξετάσεων αναρτώνται έξω από τον Τομέα ΑΚΕΔ ΣΕΜΦΕ (Γενικές Έδρες) Κτ. Ε', 1ος όροφος.

Διδάσκοντες

Κώστας Θεολόγου

ΣΕΜΦΕ, Τομέας ΑΚΕΔ, Γενικές Έδρες. Κτ. Ε, 1ος όρ.

τηλ. 210 7722255, e-mail ktheolog@central.ntua.gr

Σπύρος Στέλιος

Τηλ. 2107721622, e-mail stelioss@central.ntua.gr

       Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.