Είσοδος

Μηχανική Γ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα ΜΗΧΑΝΙΚΗ Γ για την Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ περιλαμβάνει την Κινηματική και την Δυναμική του Στερεού Σώματος.

(Η γνώση της Κινηματικής και Δυναμικής του Υλικού Σημείου θεωρείται γνωστή από την Γενική Φυσική)

 

Ύλη

1. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού

Μεγέθη, Διανυσματικός Χώρος, Γραμμική ανεξαρτησία, Διάνυσμα θέσης, Εσωτερικό-Εξωτερικό Γινόμενο.

2. Κινηματική Στερεού Σώματος

Ορισμοί Ταχύτητας-Επιτάχυνσης, Μεταφορική-Περιστροφική Κίνηση, Σύνθεση Κίνησης, Νόμος Ταχυτήτων-Επιταχύνσεων, Επίπεδη Κίνηση, Θεώρημα Προβολών, Στιγμιαίος Πόλος Περιστροφής, Περιστρεφόμενο Σύστημα Αναφοράς, Σύνθεση Περιστροφών, Απόλυτη Ταχύτητα-Επιτάχυνση, Επιτάχυνση Coriolis, Περιστροφή περί Σταθερό Σημείο.

3. Ροπές Αδράνειας

Κέντρα Μάζας Συστημάτων Υ.Σ. και Στερεών Σωμάτων, Ροπή Αδράνειας, ο Τανυστικός χαρακτήρας της, Στροφή Συστήματος Συντεταγμένων, Θεώρημα Παραλλήλων Αξόνων.

4. Δυναμική Στερεού Σώματος

Ορμή, Ώση, Στροφορμή, Γωνιακή Ώση, Θεωρήματα Μεταβολής Ορμής και Στροφορμής, Δυναμικές Εξισώσεις Κίνησης, Αδρανειακές Δυνάμεις, Επίπεδη Κίνηση, Κίνηση 3-d, Κινητική Ενέργεια, Μέθοδος Έργου-Ενέργειας.

5. Εξισώσεις Lagrange.

6. Στοιχεία Ταλαντώσεων. 

 

Βιβλιογραφία

1. Γ.Α. Παπαδόπουλος, Β.Γ. Βαδαλούκα, Δυναμική Στερεού Σώματος, Εκδ. ΝΚ, 2010, Αθήνα.

2. Α. Μαυραγάνης, Δυναμική του Απολύτως Στερεού, Εκδ. Αθανασόπουλος, 2012, Αθήνα 

3. Beer F., Johnston R., Eisenberg Ε., Δυναμική

4. Hibbeler R.C., Δυναμική

5. Meriam J.L., Δυναμική, Εκδ. Φούντας, 2008, Αθήνα 

Διδάσκοντες

Για το Ακαδ. Έτος 2020-2021

Χρ. Μαρκίδης 

ΣΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2020-21

Στο Εργαλείο "ΕΓΓΡΑΦΑ" αναρτώνται σε αρχεία PDF οι σημειώσεις του μαθήματος και λυμένες ασκήσεις από την προτεινόμενη Βιβλιογραφία ανά ενότητα της ύλης, στο φάκελλο "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_2020-21".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/10/2020

Υπενθυμίζεται η από 07/10/2020 ανακοίνωση, που βρίσκεται στον ομότιτλο φάκελλο/εργαλείο "ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ", όσον αφορά στο σύνδεσμο Cisco Webex εισαγωγής στο 1ο μάθημα της Παρασκευής, 16/10/2020, ώρα 12:00, ο οποίος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m594cbb3963f222dc63a2896c1d54783b

(Password: xmV7bTyXr22)

Για το επόμενο μάθημα της 23/10/2020, θα σας ανακοινωθεί νέος σύνδεσμος (στις περιοχές, "ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ", "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" και μέσω email)

Χρ. Μαρκίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/11/2020

Ο σύνδεσμος για το 8ο μάθημα της ερχόμενης Παρασκευής 04/12/2020 (12:00-14:45), είναι ο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb89ec87234528c889a3f7be3a4bc3c7a

(Password: pjTwNyKA876)

Χρ. Μαρκίδης
e-mail address: markidih@mail.ntua.gr 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.