Είσοδος

Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αναφέρεται σε βασικές θεωρητικές γνώσεις Ηλεκτρισμού & Μαγνητισμού, καθώς και στη φύση και διάδοση του φωτός.

Ύλη

Ηλεκτρικό φορτίο & ιδιότητές του. Νόμος Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και δυναμικό. Πυκνωτές. Φορτία σε αγωγούς. Διηλεκτρικά υλικά. Ηλεκτρικό ρεύμα. Αγωγιμότητα μετάλλων. Μαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Μαγνητική δύναμη. Νόμος Ampére. Νόμος Faraday. Μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Φύση και διάδοση του φωτός.

Βιβλιογραφία

Κύριο σύγγραμμα: "Πανεπιστημιακή Φυσική", Τόμος Β', Young & Freedman, εκδόσεις Παπαζήση

Εναλλακτικό σύγγραμμα: "Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς", Τόμος Β', Giancoli, εκδόσεις Τζιόλα

Εργαστήριο

Η εργαστηριακή εξάσκηση και αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www/physics.ntua.gr/gr/ergasthtiakoi_odhgoi.htm

Υπεύθυνη για το εργαστήριο:

Άλκηστη Δημακοπούλου

Τηλ. 3030, email: aldimakop@gmail.com

Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 οι διδάσκοντες είναι:

1. Κωνσταντίνος Φαράκος, Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, Τομέας Φυσικής

Γραφείο: Κτίριο Φυσικής 314, Τηλ. 3022, email: kfarakos@central.ntua.gr

2. Κωνσταντίνος Κουσουρής, Επ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, Τομέας Φυσικής

Γραφείο: Κτίριο Φυσικής 209, Τηλ. 4447, email: kkousour@central.ntua.gr

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.