Είσοδος

Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία - 8ο Εαρινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση του ανθρωπίνου οργανισμού. Υπολογισμοί εκθέσεων και δόσεων. Δοσιμετρία προσωπικού, δοσίμετρα και φορητά όργανα. Αρχές ακτινοπροστασίας. Ραδιοβιολογικές επιπτώσεις, όρια δόσεων και σχετική νομοθεσία. Θωράκιση κατά της ακτινοβολίας-γ και των νετρονίων. Θέρμανση θωρακίσεων. Χειρισμός ραδιενεργών πηγών.

Διδάσκοντες:

Ν. Πετρόπουλος (τηλ. +302107722939, e-mail: npetro at mail dot ntua dot gr)

Π. Ρούνη (τηλ. +302107722942, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  • Το μάθημα είναι κατ'επιλογήν υποχρεωτικό ως μάθημα "Ομάδας" για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του κύκλου σπουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Μηχανολόγου Μηχανικού και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές οποιουδήποτε άλλου κύκλου αν επιλεγεί στη θέση ενός από τα μαθήματα "Ομάδων".

  • Για τη μελέτη του μαθήματος χορηγούνται κείμενα που έχουν εγκριθεί ως κύρια διδακτικά βιβλία / βοηθήματα, ως εξής: “Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών & Υλης" Δ.Ι. Λεωνίδου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Στα κείμενα αυτά περιέχονται όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθώς και βιβλιογραφία. Τα βιβλία / βοηθήματα διδασκαλίας διανέμονται σε τόπο, μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στο μάθημα.

  • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point οι οποίες έχουν ετοιμασθεί από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μ.Ι. Αναγνωστάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν.Π. Πετρόπουλο. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή ή εκτυπωμένες από τους διδάσκοντες.

  • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης.

  • Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον το διδακτικό βιβλίο και τις διδακτικές σημειώσεις και έναν υπολογιστή τσέπης.

  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Radiation Protection and Dosimetry- 8th Spring Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering

Dosimetry principles and units. Exposure. Dose. Internal and external irradiation. Exposure and dose calculation. Dosimetry and portable instruments. Radiation protection principles. Radiobiological effects. Dose limits. Legislation. Gamma-radiation and neutron shielding calculations. Shielding heating. Safe use of radioactive sources.

N. Petropoulos (tel. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

 P. Rouni (tel. +302107722942, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.