Είσοδος

Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία Ι)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12 Σεπτεμβρίου 2019: Γνωστοποιείται στους φοιτητές, οι οποίοι, ενδεχομένως, θα οφείλουν το μάθημα αυτό και το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος, ότι το βιβλίο του μαθήματος έχει αλλάξει και θα γίνει το εξής: "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των J. Lamarsh και Α. Baratta, 4η έκδοση, μετάφραση - επιμέλεια Ν. Πετρόπουλος , Εκδόσεις Τζιόλα. Το βιβλίο διατίθενται μόνο στους πρωτοεγγραφόμενους φοιτητές από το σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ". Η ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Επομένως, οι φοιτητές που θα οφείλουν ΜΠΟΡΟΥΝ να βασίζονται στο βιβλίο που τους έχει ήδη δοθεί, δηλ. το "Πυρηνική Τεχνολογία" του Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Όσοι από τους φοιτητές που θα οφείλουν ενδιαφέρονται και για το νέο βιβλίο μπορούν φυσικά να το προμηθευθούν ιδιωτικώς. Ενημερώνεσθε ότι από τις πωλήσεις του υπόψη βιβλίου οι διδάσκοντες δεν ωφελούνται καθώς ήδη έχουν αμοιφθεί συμβολικά και εφ'απαξ, παραιτούμενοι από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

 

Κωδικός Μαθήματος:  2075

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία Ι) - 7ο Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βασικές έννοιες από την Ατομική και Πυρηνική Φυσική. Πυρηνικές αντιδράσεις. Σχάση και Σύντηξη.

Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σχάσεως. Φυσική των Νετρονικών Πληθυσμών: Διάχυση μονονεργειακών

νετρονίων. Επιβράδυνση νετρονίων. Θερμοποίηση νετρονίων. Διάχυση θερμικών νετρονίων.

Διδάσκοντες Ν. Πετρόπουλος (τηλ. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 • Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του κύκλου σπουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Μηχανολόγου Μηχανικού και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές οποιουδήποτε άλλου κύκλου αν επιλεγεί στη θέση ενός από τα μαθήματα "Ομάδων".

 • Για τη μελέτη του μαθήματος χορηγείται κείμενο που έχει εγκριθεί ως κύριο διδακτικό βιβλίο (βοήθημα), ως εξής: “Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Στο κείμενο αυτό περιέχονται και όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθώς και βιβλιογραφία. Το διδακτικό βιβλίο διανέμεται σε τόπο, μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στο μάθημα. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΔΩΡΕΑΝ, ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΥΔΟΞΟΣ".


 • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή από την ιστοσελίδα: http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/courses/PT_I/Lectures

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων αυτών αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο στο τέλος του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

 • Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 • Οι διδάσκοντες επισημαίνουν ότι η χρήση των βοηθητικών εκτυπωμένων διαφανειών προτείνεται να γίνεται από ασπρόμαυρη εκτύπωση 4 - 6 διαφανειών ανά σελίδα. Εγχρωμες και αραιότερες εκτυπώσεις θεωρούνται αχρείαστη σπατάλη.

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.


 • Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος" ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Course Code: 2075

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Physical Principles of Nuclear Power Reactor Plants (Nuclear Engineering I) - 7th Winter Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

Basic atomic and nuclear physics concepts. Nuclear reactions. Fission and Fusion. Fission Nuclear

Reactors. Neutron populations physics. Diffusion of monoenergetic neutrons. Neutron moderation.

Neutron thermalization. Thermal neutrons diffusion.

Course instructor: N. Petropoulos (tel. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και στον πίνακα. Το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την ουσιαστική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος.

 Ύλη Πλήρους Προγράμματος Διδασκαλίας:

Από το σύγγραμμα "Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ: Εκτός ύλης είναι οι παράγραφοι 5, οι σελίδες 76 (μέση) - 79 (αρχή), οι παράγραφοι 16, 17, 21, 28,  οι σελίδες 152 (μέση) - 155 (μέση), οι παράγραφοι 33, 34, 35, οι σελίδες 174 (τέλος) - 181 (τέλος), οι σελίδες 186 (τέλος) - 198 (μέση), οι παράγραφοι 43 - 52, 62, 63 και 70 μέχρι το τέλος. Εννοείται ότι τα περισσότερα εκτός ύλης τμήματα αφορούν στο μάθημα "Συγκρότηση και λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος" του εαρινού εξαμήνου και θα καλυφθούν κατά την εκεί διδασκαλία.

Την ώρα της διδασκαλίας παρουσιάζονται όλες οι παρουσιάσεις που διατίθενται σε μορφή powerpoint.

Για την ύλη του τρέχοντος Ακ. Έτους δείτε ανακοίνωση στην αρχή της σελίδας του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά (Indicative References):

 • Camara J.A., "101 Solved Nuclear Engineering Problems", Professional Publications, 1999

 

 • DOE-HDBK-1019/1-93, US Department of Energy Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lamarsh J.R., " Introduction to Nuclear Engineering",  Addison-Wesley, 1983 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lewis E.E., "Fundamentals of Nuclear Reactor Physics", Academic Press (Elsevier), 2008 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Stacey W.M., "Nuclear Reactor Physics", Wiley, 2001 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

Ασκήσεις Ακ. Ετους 2018 - 2019

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων που επιλύθηκαν - συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία το Ακ. Έτος 2018-19 εδώ.

 

Συμπληρώματα θεωρίας

1. Ορισμός του πυρηνικού καυσίμου - Σενάρια - Παραδείγματα - Εφαρμογές - Συνέπειες. Δείτε εδώ.

2. Ανάλυση για το Ενδεικνύμενο Ολοκλήρωμα Εκλεκτικής Απορρόφησης και συναφή θέματα ληθαργίας. Δείτε εδώ.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.