Είσοδος

Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ )

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. 16-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-2018 Αλλαγή διδασκόντων, δείτε επεξηγήσεις στα "Εργαλεία > Ανακοινώσεις"

2. 18-ΙΟΥΝΙΟΥ-2018 Ενημερώθηκε η εισαγωγική σελίδα του μαθήματος. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να την μελετήσετε.

3. 18-ΙΟΥΝΙΟΥ-2018. Αναρτήθηκαν και οι Ασκήσεις που συζητήθηκαν - επιλύθηκαν το Ακ. Έτος 2017-18.

4. 20-IOYNIOY-2018. Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα Συμπληρώματα Θεωρίας. Δείτε στο τέλος της σελίδας.

5. 26-ΙΟΥΛΙΟΥ-2018. Καθυστέρηση κατάθεσης βαθμολογίας κανονικής περιόδου. Δείτε στις ανακοινώσεις. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ.

6. 14-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-2018. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ MYCOURSES ΠΗΡΑΝ E_MAIL ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ E-MAIL ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ.

 

Κωδικός Μαθήματος: 2001

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ) - 8ο Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (ΠΑΙ). Συνιστώσες και συγκρότηση των ΠΑΙ. Υπολογισμοί κρισιμότητας και διαστασιολόγηση πυρηνικών αντιδραστήρων. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των ΠΑΙ. Επιλογή θέσης πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικά ατυχήματα. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Ισχύος 4ης Γενιάς.

Διδάσκοντες Ν. Πετρόπουλος (τηλ. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr), Π. Ρούνη

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 • Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του κύκλου σπουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Μηχανολόγου Μηχανικού και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές οποιουδήποτε άλλου κύκλου αν επιλεγεί στη θέση ενός από τα μαθήματα "Ομάδων".

 • Για τη μελέτη του μαθήματος χορηγείται κείμενο που έχει εγκριθεί ως κύριο διδακτικό βιβλίο / βοήθημα, ως εξής: “Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Στο κείμενο αυτό περιέχονται και όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθώς και βιβλιογραφία. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 7ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Φυσικές Αρχές Λειτουργίας Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος".

 • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή από την ιστοσελίδα: http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/courses/PT_II/Lectures ή από τα "ΕΓΓΡΑΦΑ" της παρούσας ιστοσελίδας.

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης.

 • Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 • Οι διδάσκοντες επισημαίνουν ότι η χρήση των βοηθητικών εκτυπωμένων διαφανειών προτείνεται να γίνεται από ασπρόμαυρη εκτύπωση 4 - 6 διαφανειών ανά σελίδα. Εγχρωμες και αραιότερες εκτυπώσεις θεωρούνται αχρείαστη σπατάλη.

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Nuclear Power Reactor Set-up and Operation (Nuclear Engineering IΙ) - 8th Spring Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

Nuclear Power Reactor (NPR) types. NPR components and set-up. Criticality and geometry calculations of Nuclear Reactors. NPR heat transfer calculations. Site selection. Nuclear accidents. Fourth Generation Nuclear Power Reactors.

 

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και στον πίνακα. Το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την ουσιαστική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος. Η πιο κάτω ύλη θεωρείται συνέχεια της ύλης του μαθήματος που διδάχθηκε στο χειμερινό εξάμηνο.

 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από το σύγγραμμα "Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ: Εντός ύλης είναι οι παράγραφοι  31, 32 (εξαιρούνται οι σελίδες 152 έως και 154), 33, 34, 35 (εξαιρούνται οι σελίδες 175 έως και 180), 37 (εξαιρούνται οι σελίδες 192 έως και 194), 38, 58 μέχρι και 80. Οι παράγραφοι σχετικά με τη θεωρία "ανακλαστή" είναι εκτός ύλης.

Επίσης, στην ύλη περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο (στα "Εγγραφα"). 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά (Indicative References):

 • Camara J.A., "101 Solved Nuclear Engineering Problems", Professional Publications, 1999

 

 • DOE-HDBK-1019/1-93, US Department of Energy Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lamarsh J.R., " Introduction to Nuclear Engineering",  Addison-Wesley, 1983 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lewis E.E., "Fundamentals of Nuclear Reactor Physics", Academic Press (Elsevier), 2008 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο) 

 

 • Stacey W.M., "Nuclear Reactor Physics", Wiley, 2001 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

Ασκήσεις Ακ. Ετους 2017 - 2018

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων που επιλύθηκαν - συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία το Ακ. Έτος 2017-18 εδώ.

Συμπληρώματα θεωρίας

Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων διδάχθηκε και ύλη εκτός βιβλίου και παρουσιάσεων. Η ύλη αυτή δεν θα εξετασθεί το παρόν Ακ. Έτος 2017-18. Πιο συγκεκριμένα δεν θα εξετασθούν ό,τι αφορά στην κινητική του αντιδραστήρα, χρόνο ζωής νετρονίων, περίοδο αντιδραστήρα, καθυστερημένα νετρόνια, εξίσωση διάχυσης με καθυστερημένα νετρόνια. Επιπλέον δεν θα εξετασθεί η μορφή του θερμοδυναμικού κύκλου Rankine για τους τυπικούς αντιδραστήρες ύδατος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.