Είσοδος

Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ (Συγκρότηση & Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


12 Σεπτεμβρίου 2019: Γνωστοποιείται στους φοιτητές, οι οποίοι, ενδεχομένως, θα οφείλουν το μάθημα αυτό και το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος, ότι το βιβλίο του μαθήματος έχει αλλάξει και θα γίνει το εξής: "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των J. Lamarsh και Α. Baratta, 4η έκδοση, μετάφραση - επιμέλεια Ν. Πετρόπουλος , Εκδόσεις Τζιόλα. Το βιβλίο διατίθενται μόνο στους πρωτοεγγραφόμενους φοιτητές από το σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ". Η ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Επομένως, οι φοιτητές που θα οφείλουν ΜΠΟΡΟΥΝ να βασίζονται στο βιβλίο που τους έχει ήδη δοθεί, δηλ. το "Πυρηνική Τεχνολογία" του Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Όσοι από τους φοιτητές που θα οφείλουν ενδιαφέρονται και για το νέο βιβλίο μπορούν φυσικά να το προμηθευθούν ιδιωτικώς. Ενημερώνεσθε ότι από τις πωλήσεις του υπόψη βιβλίου οι διδάσκοντες δεν ωφελούνται καθώς ήδη έχουν αμοιφθεί συμβολικά και εφ'απαξ, παραιτούμενοι από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

 

Κωδικός Μαθήματος: 2001

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ) - 8ο Εαρινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (ΠΑΙ). Συνιστώσες και συγκρότηση των ΠΑΙ. Υπολογισμοί κρισιμότητας και διαστασιολόγηση πυρηνικών αντιδραστήρων. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των ΠΑΙ. Επιλογή θέσης πυρηνοηλεκτρικών σταθμ

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και στον πίνακα. Το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την ουσιαστική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος. Η πιο κάτω ύλη θεωρείται συνέχεια της ύλης του μαθήματος που διδάχθηκε στο χειμερινό εξάμηνο.

ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

H τυπικά διδακτέα ύλη του εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθεί λόγω των έτακτων συνθηκών στο τέλος της διδασκαλίας. Διευκρινίζεται ότι θα υπάρξουν δύο "ΥΛΕΣ"

α) Για τους φοιτητές που επέλεξαν το μάθημα 1η φορά το Ακ. Έτος 2019-20 η ύλη θα είναι από το σύγγραμμα ¨"Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των Lamarsh και Baratta

β) Για τους φοιτητές που επέλεξαν το μάθημα προηγούμενα Ακ. Έτη και το οφείλουν ακόμα, η ύλη θα είναι από το σύγγραμμα "Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ.

Και για τις δύο περιπτώσεις στην ύλη περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο (στα "Εγγραφα"). 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά (Indicative References):

  • Camara J.A., "101 Solved Nuclear Engineering Problems", Professional Publications, 1999

 

  • DOE-HDBK-1019/1-93, US Department of Energy Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

  • Lamarsh J.R., " Introduction to Nuclear Engineering",  Addison-Wesley, 1983 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

  • Lewis E.E., "Fundamentals of Nuclear Reactor Physics", Academic Press (Elsevier), 2008 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο) 

 

  • Stacey W.M., "Nuclear Reactor Physics", Wiley, 2001 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.