Είσοδος

Λειτουργικά Συστήματα & Γλώσσες Προγραμματισμού

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1) Από το Ακ. Έτος 2015-16 το μάθημα αυτό θα διδάσκεται ΜΟΝΟ στο 3ο εξάμηνο.  Όσοι οφείλουν το μάθημα θεωρείται ότι το έχουν παρακολουθήσει.

(2)  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ: τη Γλώσσα Προγραμματισμού FORTRAN και τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Ανακοίνωση 1.2019 Οι εγγραφές στον παρόντα δικτυακό τόπο του μαθήματος άνοιξαν από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019. Οι εγγραφές είναι προαιρετικές αλλά ενθαρρύνονται, ώστε οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το μάθημα να ενημερώνονται με ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες. Κατά τα άλλα ο δικτυακός τόπος του μαθήματος είναι ανοικτός σε όλους

Ανακοίνωση 2.2019 Η διδασκαλία στο μάθημα θα μεταφερθεί από αυτήν την Τρίτη (15/10) και μέχρι το τέλος του εξαμήνου στα διαθέσιμα PC-Lab τις ίδιες ημέρες και ώρες. Θα υπάρξουν ΔΥΟ Ακροατήρια. Το πρώτο από Α μέχρι και Λ θα κάνει μάθημα στο Κεντρικό Διατμηματικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ( ΔΕΠΥ) που βρίσκεται στο κτίριο του ΚΗΥ. Το δεύτερο, θα κάνει μάθημα στο ΕΠΥ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στο κτίριο Δ 2ος όροφος. Για περισσότερα δείτε στις Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 3.2019 Ενημερωθείτε για την πρακτική σας εξάσκηση από την οικία σας. Για περισσότερα δείτε στις Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 4.2019 Βοήθεια από τους διδάσκοντες. Για περισσότερα δείτε στις Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 5.219 Πρακτική Εξάσκηση, Περιληπτικά φυλλάδια για τον κειμενογράφο. Για περισσότερα δείτε στις Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 6.2019 Ξεκίνησε η διανομή σημειώσεων Λειτουργικών Συστημάτων. Δείτε στις Ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 7.2019 Επιπλέον ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ οδηγίες σχετικά με την εξάσκησή σας από την οικία σας. Για περισσότερα δείτε στις ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 8.2020 Ύλη, ημερομηνία, ώρα και τόπος Πρόδου. Για περισσότερα δείτε στις ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 9.2020 Αποτελέσματα Προόδου. Δίνονται ΜΟΝΟ όσοι πέρασαν. Για περισσότερα δείτε στις ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 10.2020 Επικαιροποίηση αποτελεσμάτων μερικής βαθμολογίας. Δίνονται όσοι πέρασαν ΜΟΝΟ "Λειτουργικά Συστήματα" ή ΜΟΝΟ "Γλώσσα Προγραμματισμού" και κατά τα άλλα δεν έχουν προβιβασθεί στο μάθημα. Για περισσότερα δείτε στις ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 11.2020 Ενημέρωση για όσους οφείλουν "Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού". Για περισσότερα δείτε στις ανακοινώσεις..

 


 

Κωδικός Μαθήματος:  2241

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΘΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού - 3ο Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα κορμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Γενικά περί του λογισμικού των ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο ρόλος και η δομή των
λειτουργικών συστημάτων. Διάκριση των λειτουργικών συστημάτων σε κατηγορίες, λειτουργικά
συστήματα πραγματικού χρόνου, συστήματα παράλληλης επεξεργασίας. Γενικά χαρακτηριστικά
και συνιστώσες των λειτουργικών συστημάτων UNIX και LINUX, επικοινωνία με το χρήστη, προ-
γράμματα γενικής χρησιμότητας, επεξεργαστές κειμένων, διαχείριση των πληροφοριών αρχείων.
Επεξεργαστές γλωσσών, συμβολομεταφραστές, μεταφραστές, διερμηνείς. Ανώτερες γλώσσες
προγραμματισμού, δομές δεδομένων, βασικές λειτουργίες και ροή των προγραμμάτων, λογικό δι-
άγραμμα. Πηγαίος κώδικας, αντικειμενικός κώδικας, βιβλιοθήκες, εκτελέσιμο πρόγραμμα. Εφαρ-
μογή: εντολές της γλώσσας FORTRAN, σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων απλών αριθμητικών
αλγορίθμων.

Συντονιστής και Διδάσκων του  Τμήματος με Επώνυμα που αρχίζουν από Μ έως και Ω

Ν. Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας (τηλ. +302107722939, e-mail: npetr at mail dot ntua dot gr)

Διδάσκων του 2ου Τμήματος με επώνυμα που αρχίζουν από Α έως και Λ

Α. Νικόγλου, ΕΔΙΠ, Τομέας θερμότητας (τηλ. +302107722938, e-mail: anikog at mail dot ntua dot gr)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  • Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου.

  • Για τη μελέτη του μαθήματος σε ό,τι αφορά τη συνιστώσα "Λειτουργικά Συστήματα" χορηγείται κείμενο που έχει εγκριθεί ως Σημειώσεις, ως εξής:  "Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα - Το UNIX και οι Εντολές του" (υπό Κ.Χ. Γιαννάκογλου). Οι Σημειώσεις αυτές θα διανεμηθούν στους σπουδαστές σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθεί την ώρα του μαθήματος. Οι Σημειώσεις θα δοθούν στον ίδιο το σπουδαστή που πρέπει να έχει μαζί του κάποιο στοιχείο ταυτότητας. Σπουδαστές που πήραν τις σημειώσεις αυτές στο παρελθόν δεν δικαιούνται (ούτε συντρέχει λόγος) να τις πάρουν εκ νέου.  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΔΩΡΕΑΝ, ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΥΔΟΞΟΣ".

  • Για τη μελέτη του μαθήματος σε ό,τι αφορά τη συνιστώσα "Γλώσσες Προγραμματισμού" διανέμεται σύγραμμα από το σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ" με τίτλο "Το πρώτο βιβλίο της FORTRAN 77" του συγγραφέα John Shelley, σε ελληνική μετάφραση. 

  • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point ή διαφανειών. Υπάρχει η δυνατότητα να παραλαμβάνονται και οι παρουσιάσεις αυτές σε pdf μορφή από τον παρόντα δικτυακό τόπο (βλ. την ενότητα  Παρουσιάσεις)

  • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί να λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης. Αν κριθεί αναγκαίο, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων αυτών θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο στο τέλος του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

  • Η εξέταση στο μάθημα έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στις ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και η δεύτερη στα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη φάση μπορείτε να έχετε μαζί σας το βιβλίο της FORTRAN. Απαγορεύονται, όμως, δικές σας σημειώσεις, άλλα βιβλία ή αντίγραφα των παραδόσεων του μαθήματος. Στη δεύτερη φάση γράφετε χωρίς σημειώσεις ή βιβλία. Γράφετε σε δικές σας κόλλες, άρα φροντίστε να έχετε μαζί σας μερικές.

  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.


Course Code: 2241

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Operating Systems and Programming Languages - 3rd Winter Semester

Course offered by the School of Mechanical Engineering

The software of digital computers. The role and structure of operating systems. Categories of
operating systems, real-time operating systems, multiprocessing systems. General
characteristics and components of UNIX and LINUX user interface, utilities, editors and word
processors, file management services. Language processors, assemblers, compilers,
interpreters. Programming languages, Data structures, basic operations and flow control.
Source code, object code, libraries, executable program. Application: statements of FORTRAN,
editing and execution of simple numerical algorithm programs.

Course responsible and main instructor:

N. Petropoulos, Assistant Professor, Nuclear Engineering Department  (tel. +302107722939, e-mail: npetr at mail dot ntua dot gr)

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  και οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και με ασκήσεις. Το εγκεκριμένα βοηθήματα για το μάθημα (διδακτικό βιβλίο FORTRAN και Σημειώσεις Λειτουργικών Συστημάτων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την ουσιαστική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος.

 Ύλη Λειτουργικών Συστημάτων Ακ. Έτους 2017-2018:

Από το "Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα - Το UNIX και οι Εντολές του" (υπό Κ.Χ. Γιαννάκογλου) εξαιρούνται τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο 9 και Κεφάλαιο 10.

Την ώρα της διδασκαλίας παρουσιάσθηκαν και αντίστοιχες παρουσιάσεις που διατίθενται σε μορφή powerpoint.

Παρουσιάσεις

0. Οργάνωση Διδασκαλίας του Μαθήματος

1. Εισαγωγή στα Λ/Σ

2. Διεργασίες Η/Υ

3. Αρχεία

4. UNIX και LINUX

5. Παραδόσεις FORTRAN (του Κ. Γιαννάκογλου, Καθηγητή ΕΜΠ)

Ασκήσεις


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.