Είσοδος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα με τίτλο "Μ.Ε.Κ. II - Εμβάθυνση στην Κατασκευή και Λειτουργία των Εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ." επικεντρώνεται σε θέματα δυναμικής εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. και χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες.

Η πρώτη ασχολείται με τη ροή των δυνάμεων (εξ'αερίων, αδρανειακές, βαρυτικές) δια του κυρίου κινηματικού μηχανισμού, από το σημείο δημιουργίας τους, στον κύλινδρο, μέχρι τη στροφαλοφόρο άτρακτο απ' όπου παρέχεται η κίνηση στο εκάστοτε συνδεδεμένο φορτίο (γεννήτρια, έλικα κλπ).

Η δεύτερη ενότητα αναλύει, με μία ευρεία σειρά παραδειγμάτων, τις παραμένουσες αδρανειακές δυνάμεις καθώς και τις συνθήκες αντιμετώπισής τους (ζυγοστάθμιση) στις εμβολοφόρες Μ.Ε.Κ. (κινητήρες εν-σειρά διάταξης, διάταξης V, αστεροειδείς).

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με το σημαντικό θέμα των ταλαντώσεων στρέψης της στροφαλοφόρου ατράκτου, και συγκεκριμένα με τον τρόπο δημιουργίας τους, τις συνέπειές τους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Επιπλέον συζητιώνται (συνοπτικά) θέματα γύρω από την κατασκευή των εμβολοφόρων ΜΕΚ και την επιλογή των σχετικών υλικών, με έμφαση στον κύριο κινηματικό μηχανισμό αλλά και στην κίνηση των βαλβίδων, ενώ ακόμα γίνεται αναφορά και σε θέματα "εξωτερικών" ταλαντώσεων μίας εμβολοφόρου ΜΕΚ σαν σύνολο, με έμφαση στις μεθόδους απομόνωσής τους.

 

Ουσιαστικό προαπαιτούμενο αποτελεί το μάθημα Μ.Ε.Κ.-Ι.

Σκοπός του μαθήματος:

Εμβάθυνση των φοιτητών πάνω σε θέματα δυναμικής Μ.Ε.Κ. και κατασκευαστικών-υπολογιστικών στοιχείων τους.

 

Διδάσκοντες

- Καθηγητής Δημήτριος Θ. Χουντάλας 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ε, 2ος όροφος 
τηλ. 772-1259
email: dx1961@central.ntua.gr
 
  
- Aναπλ. Καθηγητής Ευάγγελος Γ. Γιακουμής
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ν, 2ος όροφος, Γραφείο Α5
τηλ. 772-1360
email: vgiakms@central.ntua.gr
 
 
- ΕΔΙΠ Δημήτριος Γιαννόπουλος
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ο
τηλ. 772-1218
email: digiann@central.ntua.gr
 

Ωρες Διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο, δύο φορές την εβδομάδα, σε 2ωρες διαλέξεις:

Τρίτη 15:15-17:00, αίθουσα Z101

Παρασκευή 15:15-17:00, αίθουσα Z101

 

 

Διδακτικές Σημειώσεις - Βιβλία

α) Κ.Δ. Ρακόπουλου, "Μ.Ε.Κ. ΙΙ", Εκδόσεις Γρ. Φούντας, Αθήνα.

Η διανομή των βιβλίων γίνεται από τον εκδοτικό οίκο Γρ. Φούντας, Στουρνάρη 36, Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ. 210-5238910.

 

 

Διδακτέα Ύλη

Η διδακτέα ύλη αναφέρεται στο βιβλίο "Μ.Ε.Κ. ΙΙ" του Καθηγητή Κ.Δ. Ρακόπουλου

- Φύση των δυνάμεων και ροπών & στοιχεία εκ της κατασκευής των εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (Κεφ. 1) & Μηχανισμός κίνησης των βαλβίδων (Κεφ. 15)

- Στοιχεία δυναμικής του κινηματικού μηχανισμού (Κεφ. 2)

- Δυνάμεις του κινηματικού μηχανισμού (Κεφ. 3)

- Δυνάμεις στα έδρανα (Κεφ. 4)

- Διάγραμμα στρεπτικών δυνάμεων (Κεφ. 5)

- Ζυγοστάθμιση μαζικών δυνάμεων και ροπών μονοκύλινδρου κινητήρα (Κεφ. 7)

- Ζυγοστάθμιση μαζικών δυνάμεων και ροπών πολυκύλινδρων κινητήρων (Κεφ. 8)

- Γενικά περί ταλαντώσεων εμβολοφόρων κινητήρων (Κεφ. 9)

- Εισαγωγή στις στρεπτικές ταλαντώσεις (Κεφ. 10)

- Στρεπτικές ταλαντώσεις στροφαλοφόρου ατράκτου κινητήρων (Κεφ. 11)

- Αντιμετώπιση στρεπτικών ταλαντώσεων στροφαλοφόρων ατράκτων (Κεφ. 12)

 

 

Εξέταση-Βαθμολόγηση Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοικτές σημειώσεις (ποσοστό συμμετοχής στον τελικό βαθμό 100%).


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.