Είσοδος

Πρακτική Άσκηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) συνιστά κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής στο 8ο εξάμηνο με κωδικό μαθήματος: 3.0.01.1

H Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών. Πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς με αναγνωρισμένη δραστηριότητα (ερευνητικά κέντρα κ.ά.) και τομέα δραστηριοποίησης που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Σχολής.

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο εξάμηνο και η οφειλή λιγότερων από 10 μαθημάτων. Το μάθημα βαθμολογείται με αναφορά σε επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση θα βρείτε στον επίσημο σύνδεσμο του ΕΜΠ: http://praktiki.ntua.gr/ για την πρακτική άσκηση.

Ύλη

Το Αντικείμενο και Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή της Σχολής, ορίζεται από τον Επόπτη Καθηγητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής.

Ο φοιτητής στο χώρο της εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και υγείας της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον φορέα υποδοχής, παραδοτέο από τους φοιτητές ώστε να θεωρείται ολοκληρωμένη η Πρακτική Άσκηση είναι η Έκθεση Πεπραγμένων, όπου συνοψίζονται οι εργασίες τις οποίες εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Φορέα Υποδοχής.

Αναλυτικές οδηγίες και η διαδικασία αναγράφονται στον κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής και συνοπτικά η διαδικασία αναφέρεται στον Οδηγό σπουδών.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα βαθμολογείται με αναφορά σε επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του (Pass / Fail). 

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην ΠΑ είναι η εγγραφή του φοιτητή στο 8ο εξάμηνο και η οφειλή λιγότερων από 10 μαθημάτων.  

Διδάσκοντες

Για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται Διδάσκων ο κ. Ιωάννης Φ. Γκόνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΑ ΣΗΜΜΥ, συνεπικουρούμενος στο έργο του από τους Επόπτες Καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ και ορίζονται πριν την έναρξη της ΠΑ.

Οδηγίες για τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση.

Προκειμένου οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση της Σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ - Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ . 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) είτε γιατί ήταν ασφαλισμένοι οι ίδιοι παλιότερα στο ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέσω των γονιών τους, θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τους στο οποίο να αναγράφεται το ΑΜΑ τους ή εναλλακτικά θα απευθυνθούν σε κάποιο υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΦΚΑ με την ταυτότητα τους και θα ζητήσουν βεβαίωση απογραφής ή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες (www.ika.gr ).

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ΑΜΑ θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΦΚΑ με την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΦΜ τους και το ΑΜΚΑ τους και να ζητήσουν να τους δωθεί ΑΜΑ. Λόγω της συνένωσης των ταμείων σε ένα οργανισμό, το ΕΦΚΑ, είναι πιθανόν η απάντηση του ΙΚΑ να είναι πως δεν χορηγείται πια ΑΜΑ αλλά Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ την οποία και θα προσκομίσετε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Έντυπο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού. 

Το έντυπο ΙΒΑΝ (http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2Fdhlwsh_trapezikou_logariasmou.xls&cidReq=ECE1393) θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την τράπεζα του δικαιούχου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του λογαριασμού, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί καινούργιος λογαριασμός με πρώτο όνομα του φοιτητή. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη σημειώνεται όμως πως αν ο λογαριασμός ανήκει στην Εθνική Τράπεζα δεν θα υπάρχουν κρατήσεις στην απόδοση της αποζημίωσης (αφού ο λογαριασμός του προγράμματος της Πρακτικής άσκησης είναι στην Εθνική Τράπεζα) ενώ σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν κρατήσεις κατά την μεταφορά του ποσού αποκλειστικά από την τράπεζα του δικαιούχου.

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση απο τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε ημερομηνία που θα σας ανακοινωθεί. Πριν όμως προσέλθετε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να εγγραφείτε στα προγράμματα ΠΡΑΞΙΣ και ΑΤΛΑΣ προκειμένου να αποζημιωθείτε για την Πρακτική Άσκηση.

Εγγραφή στο πρόγραμμα ΠΡΑΞΙΣ. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://praktiki.ntua.gr θα επιλέξετε είσοδο στην σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών.

Στην καρτέλα που θα σας εμφανιστεί θα συμπληρώσετε τα πεδία με τον αστερίσκο (υποχρεωτικά πεδία) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ειδικά στο πεδίο του τηλεφώνου θα πρέπει να κάνετε δύο καταχωρήσεις (ένα κινητό και ένα σταθερό) αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε.

Αφού καταχωρήσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία θα πατήσετε εγγραφή κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να αποθηκευθούν τα στοιχεία σας. Μόλις γίνει αυτό σας ζητάει το πρόγραμμα να επιλέξετε την πρακτική άσκηση που θα συμμετέχετε. Επιλέγετε Πρακτική Άσκηση Ηλεκτρολόγων 2020 και ξανά εγγραφή.

Το πρόγραμμα δυστυχώς δεν έχει log out οπότε απλά κλείνετε την σελίδα χωρίς να χαθούν τα δεδομένα.

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως email του φοιτητή αυτό που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (.......@central.ntua.gr). Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το email του, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ 

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atlas.grnet.gr θα επιλέξετε εγγραφή/είσοδος → προπτυχιακός φοιτητής και με τους κωδικούς που έχετε για την δήλωση των μαθημάτων θα εγγραφείτε.

 

Αναλυτικές, πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση θα βρείτε στον επίσημο σύνδεσμο του ΕΜΠ: http://praktiki.ntua.gr/ για την πρακτική άσκηση. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.