Είσοδος

Τεχνική Μηχανική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα της Τεχνικής Μηχανικής για την ΣΗΜΜΥ περιλαμβάνει δύο ενότητες, στοιχεία από την Στατική και στοιχεία από την Μηχανική Παραμορφώσιμου σώματος, (Θεωρία ελαστικότητας και Αντοχή).

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή της Σχολής ΗΜΜΥ σε βασικές έννοιες της Μηχανικής, όπως αυτήν του φορέα, της στήριξής του, των εσωτερικών του δυνάμεων-ροπών, καθώς και των βασικών καταπονήσεων του. Επίσης των τάσεων, των παραμορφώσεων και των μετατοπίσεων που υφίσταται ο φορέας από βασικές καταπονήσεις. 

Ύλη

ΣΤΑΤΙΚΗ

Στοιχεία διανυσματικού λογισμού.

Φορτία (Δυνάμεις, ροπές, κατανεμημένες δυνάμεις). Κέντρα βάρους.

Ο φορέας και οι στηρίξεις του

Ισορροπία γραμμικού φορέα (απλού, πολυμελούς και μεικτού) 

Δικτυώματα (επίπεδα)

Διαγράμματα Ν, Q, M γραμμικών φορέων

Εύκαμπτοι φορείς 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ 

Ορθή και διατμητική τάση (Ο τανυστικός χαρακτήρας της τάσης, Στροφή συστήματος συντεταγμένων)

Κύριο Σύστημα - Κύριες τάσεις - Μέγιστη Διατμητική τάση 

Ορθή και διατμητική παραμόρφωση (Ο τανυστικός χαρακτήρας της- Στροφή συστήμ. συντεταγμ.)

Κύριο Σύστημα - Κύριες παραμορφώσεις - Μέγιστη Διατμητική παραμόρφωση.

Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στην ελαστική περιοχή. Θερμικές παραμορφώσεις

Μονοαξονική καταπόνηση

Ροπές Αδράνειας 

Στρέψη κυλινδρικής ατράκτου 

Απλή Κάμψη δοκών συμμετρικών διατομών 

Βιβλιογραφία

 ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  (Βαδαλούκα-Παπαδόπουλος) 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΕΡΕΟΥ (Βαδαλούκα-Παπαδόπουλος)

ΣΤΑΤΙΚΗ (Beer Johnston Eisenberg) 

 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Παπαδόπουλος-Βαδαλούκα)                                                                              (Διάθεση: 3DR, Λ. Κηφισίας 340, 2ος όροφος, Χαλάνδρι, τηλ. 2117702197). 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ι (Τσαμασφύρος Γ.)

MHXANIKH TΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (Beer Johnston)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.