Είσοδος

Αλγόριθμοι Δικτύων & Πολυπλοκότητα

Γενικά στοιχεία

 

 
Ιστοσελίδα μαθήματος

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.corelab.ntua.gr/courses/netalg/. Εκεί θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και υλικό (ώρες και αίθουσες, διαφάνειες διαλέξεων, βιβλιογραφία, ασκήσεις). Η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.