Είσοδος

Ανώτερα Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Αντιστροφείς πολλαπλών επιπέδων και έλεγχος με SPWM πολλαπλά φέροντα σήματα. Διόρθωση συντελεστή ισχύος με ενεργά φίλτρα. Εφαρμογή παθητικών φίλτρων στις διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος. Εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος σε συστήματα στατών αντισταθμιστών άεργου ισχύος (STATCOM, Static Compensators), σε ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενης τάσης (FACTS) και γενικά σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Διασύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος.PQ έλεγχος και διανυσματικός έλεγχος (SVPWM).

Ύλη

Από το βιβλίο των Ηλεκτρονικών ισχύος της έκδοσης του 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6     6.4 έως το τέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7      έως 7.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

 

Βιβλιογραφία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ      Συγγραφέας Σ.Ν. ΜΑΝΙΑΣ, Εκδόσεις Συμεών 2012

Mέθοδοι αξιολόγησης

Εξαμηνιαία εργασία  50%

Τελική εξέταση       50%

Διδάσκοντες

Σ.Ν. ΜΑΝΙΑΣ  Καθηγητής     Τηλ: 210-7723503,     email: manias@cental.ntua.gr

Παρουσιάσεις

http://users.ntua.gr/manias/Parousiaseis.html

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικών ισχύος με κινούμενα σχέδια

http://www.ipes.ethz.ch


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.