Είσοδος

Παράσταση & Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το υλικό γιαυτό το μεταπτυχιακό μάθημα φιλοξενείται στη σελίδα.

 

Βιβλιογραφία

Γενικά - Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συμπληρωματικό Υλικό - Θεμέλια

Ρήματα Κίνησης

Ανακλαστικοί Νευρώνες (Mirror Neurons)

 • Μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας από τη Γενική Βιβλιογραφία την ενότητα: "Motor theory of Language - Philosophical Issues - Mobile Robotics - Mirror Neurons", με τις υποενότητες:
  • Extended_References
  • Mirror_Neurons
  • Affordances_Collection_of_publications
  ... και ειδικότερα από την επιλογή: "Mirror_Neurons", τον σύνδεσμο: "Basic References" που οδηγεί σε θεμελιώδεις δημοσιεύσεις του πεδίου (Mirror Neurons).
 • Οι επόμενοι σύνδεσμοι:
  • Mirror Neurons
  • Mirror Neurons - A compilation of articles, news stories, book excerpts, concepts, key phrases etc
  • First Evidence Found of Mirror Neuron’s Role in Language
  • Mirror neurons and the evolution of language, Michael C. Corballis
  περιέχουν σχετικά σύγχρονες αναφορές και επεκτάσεις.

Γλώσσα σε σχέση με αισθησιοκινητικά (sensorimotor) στοιχεία

- Βιβλιογραφία (σχετικά πρόσφατη)

Εφαρμογές των Ανακλαστικών Νευρώνων (Mirror Neurons)

Δημιουργική Γραφή (Δ.Γ.)

Διδάσκοντες

 • Γιάνης Μαΐστρος (e-mail)

 • Ιωάννα Τύρου (e-mail)

Γενικό Εισαγωγικό Σημείωμα

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών με τον περιορισμό λόγω κορονοϊού, στη σελίδα "βιβλιογραφία" (πιο πάνω), μπορείτε να βρείτε στοιχεία από την ιστοσελίδα "glotta.ntua.gr", οργανωμένα για τις ανάγκες του μαθήματος.

Ευελπιστούμε, ανάλογα και με το σχετικό ενδιαφέρον, θα ενημερώνεται αυτό το εισαγωγικό σημείωμα.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.