Είσοδος

Κρυπτογραφία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.corelab.ntua.gr/courses/crypto/

Εκεί θα βρείτε επίσης όλες τις σχετικές πληροφορίες και υλικό (ώρες και αίθουσες, διαφάνειες διαλέξεων, βιβλιογραφία, ασκήσεις). Η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.