Είσοδος

Λέιζερ & Ήλεκτρο-Οπτικά Συστήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή, Γενικές αρχές, Η ιδέα του laser: Αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή. Ρυθμοί μετάβασης και συντελεστές Einstein. Μη ακτινοβολητικές αποδιεγέρσεις. Aκτινοβολητικές αποδιεγέρσεις. Ιδιότητες δεσμών laser. Μηχανισμοί διεύρυνσης γραμμής. Κορεσμός. Εκφυλισμένα επίπεδα. Μοριακά συστήματα. Αντλητικές διεργασίες, Συνθήκες λειτουργίας laser: Οπτική άντληση. Ηλεκτρική άντληση. Χημική άντληση κ.λπ.. Παθητικά οπτικά αντηχεία. Συνθήκη λειτουργείας laser. Συνθήκη ευστάθειας οπτικού αντηχείου. Ασταθή αντηχεία. Εξισώσεις ρυθμών μετάβασης. Ρυθμοί ταλάντωσης laser. Λειτουργία μονού ρυθμού. Συμπεριφορά laser συνεχούς κύματος. Μεταβατική συμπεριφορά laser. Παλμική συμπεριφορά laser. Μετατροπή Q. Εγκλείδωση ρυθμών. Tύποι laser: Laser στερεάς κατάστασης, Laser αερίων: Laser χρωστικών, Χημικά laser. Laser ημιαγωγών, Laser χρωματικών κέντρων. Laser ελεύθερων ηλεκτρονίων, Laser οπτικών ινών. Συνεχή laser (c.w.), Παλμικά laser ms - μs - ns. Μετασχηματισμός δεσμών laser, Kυκλώματα οδήγησης. Διάδοση Gaussian δέσμης, Ενίσχυση laser: Γέννηση δεύτερης αρμονικής, Παραμετρική ταλάντωση, Παλμικά laser ps - fs. Κυκλώματα οδήγησης laser, Προιονισμός. Τεχνολογία υψηλών τάσεων, Γραμμές μεταφοράς Blumlein. Εφαρμογές των laser: Eφαρμογές των laser σε φυσική και χημεία. Εισαγωγή στις εφαρμογές των laser σε βιολογία, βιοοπτικη και ιατρική. Εφαρμογές σε βιοφωτονική, Επεξεργασία υλικών. Εισαγωγή στις εφαρμογές των laser σε oπτικές επικοινωνίες, Μέτρηση και εξέταση, Εμπορικές εφαρμογές των laser. Εφαρμογές σε θερμοπυρηνική σύντηξη, Ενεργειακό πρόβλημα. Εφαρμογές σε επεξεργασία και καταγραφή πληροφοριών, Τηλεμετρία, Γεωδαισία, Ατμοσφαιρική οπτική. Εισαγωγή στις εφαρμογές των laser σε περιβάλλον και ανίχνευση ρυπαντών, Lidars, Aτμοσφαιρική οπτική. Εφαρμογές των laser σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Φαινόμενα πίεσης ακτινοβολίας, Οπτική παγίδευση, Μικροδέσμες, laser, Νανοδέσμες laser. Ασφάλεια laser: Ασφάλεια laser, Όρια έκθεσης σε ακτινοβολία laser, Δοσιμετρία laser.

Διδάσκοντες

Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΔΕΠ Καθηγητής  
Γρ. 004
+30 210 7722931 
+30 210 7722933 
+30 210 7722976 
+30 210 7723979 
+30 210 7722928 
aseraf@central.ntua.gr

Description

Introductory concepts, spontaneous and stimulated emission, interaction of radiation with matter, pumping processes, passive optical resonators. Behavior of continuous wave and transient types of lasers, laser beam properties, laser beam transformations, special topics on the Physics and Technology of lasers, selected laser applications, laser safety. Note: The course includes laboratory exercises


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.