Είσοδος

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το μάθημα διδάσκουν ο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς και ο Αναπλ. Καθηγητής Χάρης Δούκας. 

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Ο στόχος του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές-μελλοντικούς μηχανικούς με το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων αναφορικά στη χρηματοοικονομική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. 
 
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 12.45 - 15.00 στην Αίθουσα 7 των νέων κτιρίων της ΣHMMY.

Το υλικό του μαθήματος, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα αναρτώνται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://academics.epu.ntua.gr 

http://mycourses.ntua.gr  

Για οποιαδήποτε πληροφορία, η ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος είναι: sxd@epu.ntua.gr.

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται σε έξι βασικές ενότητες: 

1η Ενότητα: Χρηματοοικονομική λογιστική (Βασικές αρχές & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμοί, ημερολόγιο, καταχώρηση λογιστικών καταστάσεων) 

2η Ενότητα: Χρηματοοικονομική ανάλυση (Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες)

3η Ενότητα: Λογιστική κόστους (Βασικές αρχές κοστολόγησης)

4η Ενότητα: Προϋπολογισμοί (Βασικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών)

5η Ενότητα: Αποφάσεις επενδύσεων (Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων)

6η Ενότητα: Χρηματοοικονομική μηχανική (Χρηματοοικονομική στατιστική & διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, εναλλακτικά υποδείγματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων)

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση όλων των τομέων της χρηματοοικονομικής διοίκησης, έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκομίσει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του περιεχομένου της.

Στα πλαίσια του μαθήματος παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα ανάληψης προαιρετικής εργασίας επί των διδασκόμενων αντικειμένων.

 

Διδάσκοντες

Καθ. Ιωάννης Ψαρράς
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.7 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Ισόγειο)

E-mail: john @ epu.ntua.gr  

Αναπλ. Καθ. Χάρης Δούκας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 2.2.13 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος Όροφος)

E-mail: h_doukas @ epu.ntua.gr  

Δημήτρης Πανόπουλος, Ιωάννα Μακαρούνη, Μαρία Φλουρή
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.2 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Ισόγειο)

E-mail: sxd @ epu.ntua.gr  

 

Υλικό μαθήματος 2019-2020

 Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στο academics.epu.ntua.gr  

 

Διαλέξεις

1 - Εισαγωγή

2 - Ισολογισμός

2α - Μετασχηματισμοί Ισολογισμού

3 - ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο & αποσβέσεις 

4 - Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

5 - Λογιστική Κόστους

6 - Προυπολογισμοί 

7 - Αξιολόγηση Επενδύσεων

8 - Βιώσιμη Χρηματοδότηση

9 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πιθανολογική Ανάλυση Αποφάσεων

10 - Επιχειρηματικό Σχέδιο

 

 

 

Ασκήσεις - Συμπληρωματικό Υλικό (το υλικό αναρτάται διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)

Παράδειγμα Ισολογισμών - ΚΑΧ

1η σειρά ασκήσεων

Λύσεις 1ης σειράς ασκήσεων

2η σειρά ασκήσεων

Λύσεις 2ης σειράς ασκήσεων

3η Σειρά Ασκήσεων

Λύσεις 3ης σειράς ασκήσεων

4η Σειρά Ασκήσεων

Λύσεις 4ης σειράς ασκήσεων

Εκφώνηση Εργασίας 2020

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.