Είσοδος

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το μάθημα διδάσκουν ο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς και ο Αναπλ. Καθηγητής Χάρης Δούκας. 

Στη διδασκαλία συμμετέχουν οι συνεργάτες του ΕΣΑΔ Δρ. Παναγιώτης Ξυδώνας και Δημήτρης Αγγελόπουλος.

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Ο στόχος του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές-μελλοντικούς μηχανικούς με το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων αναφορικά στη χρηματοοικονομική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. 
 
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 12.45 - 15.00 στην Αίθουσα 7 των νέων κτιρίων της ΣHMMY.

Το υλικό του μαθήματος, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα αναρτώνται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://academics.epu.ntua.gr 

http://mycourses.ntua.gr  

Για οποιαδήποτε πληροφορία, η ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος είναι: sxd@epu.ntua.gr.

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται σε έξι βασικές ενότητες: 

1η Ενότητα: Χρηματοοικονομική λογιστική (Βασικές αρχές & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμοί, ημερολόγιο, καταχώρηση λογιστικών καταστάσεων) 

2η Ενότητα: Χρηματοοικονομική ανάλυση (Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες)

3η Ενότητα: Λογιστική κόστους (Βασικές αρχές κοστολόγησης)

4η Ενότητα: Προϋπολογισμοί (Βασικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών)

5η Ενότητα: Αποφάσεις επενδύσεων (Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων)

6η Ενότητα: Χρηματοοικονομική μηχανική (Χρηματοοικονομική στατιστική & διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, εναλλακτικά υποδείγματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων)

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση όλων των τομέων της χρηματοοικονομικής διοίκησης, έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκομίσει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του περιεχομένου της.

Στα πλαίσια του μαθήματος παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα ανάληψης προαιρετικής εργασίας επί των διδασκόμενων αντικειμένων.

 

Διδάσκοντες

Καθ. Ιωάννης Ψαρράς
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.7 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Ισόγειο)

E-mail: john @ epu.ntua.gr  

Αναπλ. Καθ. Χάρης Δούκας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 2.2.13 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος Όροφος)

E-mail: h_doukas @ epu.ntua.gr  

Δημήτρης Πανόπουλος, Ιωάννα Μακαρούνη, Μαρία Φλουρή
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.2 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Ισόγειο)

E-mail: sxd @ epu.ntua.gr  

 

Υλικό μαθήματος 2018-2019

 Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται στο academics.epu.ntua.gr 

Ενημερωτικά Φυλλάδια 

Ενημερωτικό φυλλάδιο μαθήματος

Προαιρετική εργασία

 

Διαλέξεις (οι διαλέξεις αναρτώνται διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) 

1η Διάλεξη - Εισαγωγή

2η Διάλεξη - Ισολογισμοί

3η Διάλεξη - ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο & αποσβέσεις

4η Διάλεξη - Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες 

5η Διάλεξη - Λογιστική Κόστους

6η Διάλεξη - Προϋπολογισμοί

7η Διάλεξη - Αξιολόγηση επενδύσεων

8η Διάλεξη - Εισαγωγή στα συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής

9η Διάλεξη - Χρηματοοικονομική στατιστική & διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων

10η Διάλεξη - Εναλλακτικά υποδείγματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων

 

Ασκήσεις - Συμπληρωματικό Υλικό (το υλικό αναρτάται διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)

1η Σειρά Ασκήσεων

2η Σειρά Ασκήσεων 

3η Σειρά Ασκήσεων 

4η Σειρά Ασκήσεων

Xidonas et al. (2009a)

Xidonas et al. (2009b)

Ασκήσεις στη χρηματοοικονομική στατιστική

Ασκήσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων

Άσκηση στους αριθμοδείκτες

Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Λύσεις 2ης Σειράς Ασκήσεων 

Λύσεις 3ης Σειράς Ασκήσεων 

Λύσεις 4ης Σειράς Ασκήσεων 

Λύσεις ασκήσεων χρηματοοικονομικής στατιστικής

Λύση Άσκησης 7 (1η Σειρά) 

Λύση άσκησης αριθμοδεικτών 

Μελέτη περίπτωσης Ι 

Μελέτη περίπτωσης ΙΙ 

Παράδειγμα ισολογισμού & ΚΑΧ 

Παράδειγμα στη χρηματοοικονομική στατιστική 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.