Είσοδος

Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενεργείας

Γενικά στοιχεία

 

 
Ώρες Διδασκαλίας του Μαθήματος

Σημειώνεται ότι οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι από 09.45 έως 12.30, κάθε Τετάρτη, Νέα Κτίρια Ηλεκτρολόγων, Αίθουσα 007.

ΕΜΠ, 18 Φεβρουαρίου 2019

Οι Διδάσκοντες

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Περιγραφή του Μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

 

Τυπολόγιο

Τυπολόγιο του Μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

 

Εργαστήριο, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 ώρα 10.45 -12.30

Το Εργαστήριο του μαθήματος Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και από ώρα 10.45 έως ώρα 12.30 στην αίθουσα Α1 του PCLAB.

Οι διδάσκονες,

Ε. Διαλυνάς, Π. Γεωργιλάκης, Ν. Κιμουλάκης

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.