Είσοδος

Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στο μάθημα θα ασχοληθούμε με πολλές πλευρές του λάμβδα λογισμού, της θεωρίας τύπων και τις συνδέσεις τους με τις γλώσσες προγραμματισμού. Μια επισκόπηση της ύλης και το ωράριο του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στη σελίδα  http://www.math.ntua.gr/logic/lambda

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο κάθε φοιτητής σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα θα εκπονεί εργασία η οποία θα συνεισφέρει στην τελική βαθμολογία. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.