Είσοδος

Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

 

Βιβλιογραφία

Το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2013/1/Georgilakis-Full-KOY.pdf

Η ύλη του μαθήματος είναι τα Κεφάλαια 1 έως 6 του ανωτέρω βιβλίου.

Ανακοίνωση για τη διανομή του βιβλίου του μαθήματος

 

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)

 

Βαθμολογίες εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017

Βαθμολογίες εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Διαγώνισμα επί πτυχίω στις 30 Ιουνίου 2017 ώρα 09.00 πμ

Η γραπτή εξέταση για τους φοιτητές επί πτυχίω στο μάθημα των Ευέλικτων Συστημάτων Μεταφοράς θα γίνει στην αίθουσα 2.2.29 του παλαιού κτιρίου Ηλεκτρολόγων την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 από ώρα 09.00 πμ έως ώρα 12.00

Βαθμοί έκτακτης εξέτασης Ιουνίου 2017

Βαθμοί έκτακτης εξέτασης Ιουνίου 2017 φοιτητών επί πτυχίωΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.