Είσοδος

Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Ώρες μαθημάτων : Δευτέρα, 12:45-15:00, Νέα Κτίρια Ηλεκτρολόγων, αίθουσα 005

 

Βιβλιογραφία

Το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2013/1/Georgilakis-Full-KOY.pdf

Η ύλη του μαθήματος είναι τα Κεφάλαια 1 έως 6 του ανωτέρω βιβλίου.

 

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.