Είσοδος

Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)

 

Βιβλιογραφία

Το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2013/1/Georgilakis-Full-KOY.pdf

Η ύλη του μαθήματος είναι τα Κεφάλαια 1 έως 6 του ανωτέρω βιβλίου.

Ανακοίνωση για τη διανομή του βιβλίου του μαθήματος

 

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)

 

Βαθμολογίες εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017

Βαθμολογίες εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Βαθμοί έκτακτης εξέτασης Ιουνίου 2017

Βαθμοί έκτακτης εξέτασης Ιουνίου 2017 φοιτητών επί πτυχίω

Διαγώνισμα επί πτυχίω στις 19 Ιουνίου 2018 ώρα 10.00 πμ

Η γραπτή εξέταση για τους φοιτητές επί πτυχίω (εγγεγραμμένων στην κατάσταση της Γραμματείας) στο μάθημα των Ευέλικτων Συστημάτων Μεταφοράς θα γίνει στην αίθουσα 2.2.29 του παλαιού κτιρίου Ηλεκτρολόγων την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 από ώρα 10.00 πμ έως ώρα 13.00

Ο διδάσκων

Παύλος Γεωργιλάκης


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.