Είσοδος

Ηλεκτρική Οικονομία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Περιγραφή του Μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

 

Τυπολόγιο του μαθήματος

Τυπολόγιο του Μαθήματος (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

 

Διανομή βιβλίου του μαθήματος

Στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19, η παραλαβή των δύο βιβλίων του μαθήματος:

1) Ηλεκτρική Οικονομία

2) Ασκήσεις Ηλεκτρικής Οικονομίας

γίνεται έπειτα από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Γασπαράκη (τηλ. 210 772 3836) ή με την κυρία Αυλωνίου (τηλ. 210 772 3699)

από το γραφείο 1.2.15.Α του Παλαιού Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.