Είσοδος

Μαθηματική Λογική για Υπολογιστές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

http://www.math.ntua.gr/logic/mathlogic/Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.