Είσοδος

Μαθηματική Λογική για Υπολογιστές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εργασίες

Στην ενότητα 'Εργασίες' αναρτώνται σειρές ασκήσεων κάθε δύο εβδομάδες με σκοπό την εμβάθυνση στη θεωρία. Οι εργασίες έχουν αυστηρές προθεσμίες υποβολής και προσμετρώνται στον τελικό βαθμό του μαθήματος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.