Είσοδος

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Γενικά στοιχεία

 

 
Γενικά στοιχεία

Για γενικές πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο στην ενότητα 'Έγγρφα'.

Οι διαφάνειες των διαλέξεων αναρτώνται σταδιακά, στην ενότητα 'Έγγραφα'. Εκεί θα βρείτε και τις διαφάνειες του προηγούμενου ακαδ. έτους.

Σημειώσεις του μαθήματος θα βρείτε στην ενότητα 'Έγγραφα'.

 

 

 


 

Επιπλέον σύνδεσμοι

http://www.corelab.ntua.gr/courses/introcs/shmmy/


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.