Είσοδος

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ø

Βασικό Μάθημα Κορμού

Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνιών απαραίτητες για  τον απόφοιτο

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών.

Πρώτη επαφή με Ηλεκτρονικές Κατασκευές (Πλακέτα)

Βασική Θεωρία Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων και Συστημάτων

Δειγματοληψία, Αναλογικές και Ψηφιακές Διαμορφώσεις

Διδάσκοντες

Παναγιώτης Κωττής, Καθηγητής ΕΜΠ

Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Νεκτάριος Μωραίτης, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ (Εργαστήριο)Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.