Είσοδος

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών - Διανυσματική Ανάλυση)

Γενικά στοιχεία

 

 
Βιβλιογραφία

  • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Θ. Μ. Ρασσιάς.  
  • Μαθηματική Ανάλυση, Γ. Ν. Παντελίδης (τόμοι ΙΙ και ΙΙΙ).
  • Απειροστικός Λογισμός, R. L. Finney, M. D. Weir, F. R. Giordano (τόμος ΙΙ).
  • Διανυσματικός Λογισμός, J. E. Marsden, A. J. Tromba.
  • Μαθηματική Ανάλυση, L. Brand.
  • Calculus of several variables, S. Lang.

Όλα τα βιβλία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.

Διδάσκοντες

Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς
Καθηγητής
Γραφείο 2.11, Κτ. Ε
τηλ. 772 1719
e-mai: trassias@math.ntua.gr
Νίκος Γιαννακάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα  και Τετάρτη11:00-13:00.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.