Είσοδος

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Διαμόρφωση και αρχές λειτουργίας μηχανών συνεχούς ρεύματος, συνδεσμολογίες και χαρακτηριστικές μόνιμης κατάστασης, κορεσμός και αντίδραση τυμπάνου. Γενικές αρχές μεταβατικής και δυναμικής συμπεριφοράς των ηλεκτρικών μηχανών, εφαρμογή στις μηχανές συνεχούς ρεύματος, δομικά διαγράμματα. Διαμόρφωση και αρχές λειτουργίας σύγχρονων μηχανών, χαρακτηριστικές μόνιμης κατάστασης λειτουργίας στροβιλογεννητριών και σύγχρονων μηχανών έκτυπων πόλων, μελέτη κορεσμού και τρίγωνο Potier. Εισαγωγή στη μεταβατική και δυναμική συμπεριφορά των σύγχρονων μηχανών, τυλίγματα αποσβέσεως, ανάλυση σε ευθύ και εγκάρσιο άξονα.

Ύλη

Σημειώσεις : Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος (Αρχές λειτουργίας στοιχειώδους μηχανής ΣΡ,  τυλίγματα δρομέα μηχανής ΣΡ, λειτουργία συλλέκτη, κύματα ΜΕΔ τυλιγμάτων δρομέα μηχανής ΣΡ,  τάση σε στοιχειώδη μηχανή ΣΡ, ροπή-τάση- ισχύς μηχανών ΣΡ, καμπύλες μαγνήτισης μηχανών ΣΡ,  συνδεσμολογίες μηχανών ΣΡ, χαρακτηριστικές γεννητριών ΣΡ, χαρακτηριστικές κινητήρων ΣΡ, «πραγματική» μηχανή ΣΡ, έλεγχος ταχύτητας κινητήρων ΣΡ).

        ·  Κεφάλαιο 19 : Δομή συγχρόνων μηχανών
        ·  Κεφάλαιο 20 : Η σύγχρονη στροβιλογεννήτρια
        ·  Κεφάλαιο 21 : Μελέτη του κορεσμού
        ·  Κεφάλαιο 22 : Σύγχρονες Μηχανές με εκτύπους πόλους
        ·  Κεφάλαιο 23 : Συνεργασία συγχρόνων μηχανών
        · Κεφάλαιο 24 : Ευστάθεια συγχρόνων μηχανών

Βιβλιογραφία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ:

"ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ", Μέρος Β, Ι. Τεγόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία. Το βιβλίο διανέμεται από το Βιβλιοπωλείο Παπαδάμη, (Ιωάννου Θεολόγου 80, Ζωγράφου, τηλ. 210-7710548), μετά τη διαβίβαση των καταστάσεων εγγεγραμμένων σπουδαστών στο μάθημα από τη Γραμματεία.

.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

·   Α. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans: Electric Machinery, Mc Graw Hill.

·   S. Chapman: Electric Machinery Fundamentals, Mc Graw Hill.

·   T. Wildi: Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Prentice Hall.

·   M. El-Hawary: Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications, Wiley.

·   S. Nasar: Schaum's Outline Electric Machines & Electromechanics, Mc Graw Hill.

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 4 υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις ανά φοιτητή που θα αφορούν:

  • 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Στατικές χαρακτηριστικές Γεννήτριας και Κινητήρα ΣΡ
  • 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Σύγχρονη Μηχανή συνδεδεμένη στο Δίκτυο
  • 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Απομονωμένη Λειτουργία Σύγχρονης Γεννήτριας
  • 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Ανάλυση Μαγνητικού Πεδίου Μηχανής στον Η/Υ 

Η εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες - κάθε σπουδαστής εγγράφεται σε μία ομάδα του PCLab (48 ατόμων) και σε μία ομάδα εργαστηρίου (4 ατόμων) - στην ιστοσελίδα: http://mycourses.ntua.gr/group/group.php

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος (τηλ. 210-7723767).

Εργασίες

Προβλέπεται η παράδοση-διόρθωση δύο σειρών προαιρετικών ασκήσεων, οι οποίες αφορούν τις Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος και τις Σύγχρονες Μηχανές αντίστοιχα, και η βαθμολογία τους προσμετράται 10% προσθετικά.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί από:

1.       Γραπτή Εξέταση             (70%)

2.       Βαθμός Εργαστηρίου      (30%)

Για την προαγωγή στο μάθημα απαιτείται προαγωγικός βαθμός τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στο εργαστήριο.Η βαθμολογία των προς επίλυση προαιρετικών ασκήσεων προσμετράται 10%προσθετικά.

Διδάσκοντες

Α. Κλαδάς

Π. Ροβολής 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Virtual Lab - Transformer

Virtual Lab - Machines 

Αίθουσες και ώρες διδασκαλίας

Θεωρία: Τρίτη 13:45-16:30 στο Αμφιθέατρο 4 του Νέου Κτηρίου Ηλεκτρολόγων

Εργαστήριο (ΠΚΗ):  Δευτέρα 17:00-21:00 ή Παρασκευή 11:00-15:00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος  

PCLab (ΝΚΗ): Δευτέρα 15:15-17:00 (αίθουσα Α1) ή Τετάρτη 15:15-17:00 (αίθουσα Α2)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.