Είσοδος

Πολυδιάστατα Συστήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Βαθμολογία μαθήματος

Τα αποτελέσματα του μαθήματος επαναληπτικής περιόδου 2013-2014 αναρτήθηκαν στα Έγγραφα. 

Απορίες επί της βαθμολογίας του μαθήματος θα επιλυθούν στο γραφείο του διδάσκοντος

την Πέμπτη 16/10 15.00-17.00. 

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.