Είσοδος

Πολυδιάστατα Συστήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Βαθμολογία μαθήματος

Τα αποτελέσματα του μαθήματος κανονικής περιόδου 2017-2018 αναρτήθηκαν στα Έγγραφα. 

Απορίες επί της βαθμολογίας του μαθήματος θα επιλυθούν στο γραφείο του διδάσκοντος (2.2.2)

την Πέμπτη 05/07, 12.00-13.00. 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.