Είσοδος

Πολυδιάστατα Συστήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Βαθμολογία μαθήματος

Τα αποτελέσματα του μαθήματος επαναληπτικής περιόδου 2018-2019 αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. 

Απορίες επί της βαθμολογίας του μαθήματος θα επιλυθούν την Πέμπτη 26/09/19, 12.00-14.00 στο γραφείο του διδάσκοντος (2.2.2).

 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.