Είσοδος

Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή - υπενθύμιση των γενικών αρχών, της διαμόρφωσης και των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών κατά τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Παρουσίαση των βασικών σχέσεων μετασχηματισμού Clarke και Park (abc-αβ0 και αβο-dq0) και της δυνατότητας ενιαίας παρουσιάσεως-αναγωγής των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών μηχανών στο μοντέλο της “πρωτογενούς” μηχανής. Εφαρμογή-απόδειξη των μετασχηματισμών στο εργαστήριο. Εφαρμογή της γενικευμένης θεωρίας στις πραγματικές μηχανές (συνεχούς ρεύματος, σύγχρονες, ασύγχρονες, μονοφασικοί κινητήρες) και εξέταση βασικών θεμάτων μεταβατικής συμπεριφοράς (συστήματα οδήγησης, βραχυκύκλωμα κλπ). Εφαρμογή στο εργαστήριο και επιδείξεις επιλύσεως στον υπολογιστή. Εισαγωγή στην ανάλυση των ηλεκτρικών μηχανών με χρήση διανυσμάτων χώρου.

Ύλη

Γενικές αρχές Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας

Μετασχηματισμοί Clarke και Park (abc-αβ0 και αβο-dq0)

Παρουσίαση των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών μηχανών στο μοντέλο της “πρωτογενούς” μηχανής

Εφαρμογή της γενικευμένης θεωρίας στις πραγματικές μηχανές (συνεχούς ρεύματος, σύγχρονες, ασύγχρονες, μονοφασικοί κινητήρες)

Εξέταση βασικών θεμάτων μεταβατικής συμπεριφοράς (συστήματα οδήγησης, εκκίνηση, βραχυκύκλωμα, μεταβολή φορτίου κλπ).

Εφαρμογή στο εργαστήριο και επιδείξεις επιλύσεως στον υπολογιστή.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Σύγγραμμα: «Εισαγωγη στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή», Μ. Παπαδόπουλου, Εκδόσεις ΕΜΠ.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1) P. Krause, O. Wasynczuk, S. Sudhoff, S. Pekarek: "Analysis of Electric Machinery and Drive Systems", Wiley-IEEE Press.

2) Chee Mun Ong: "Dynamic Simulations of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK", Prentice Hall Inc.

3) P.K. Kovacs: "Transient phenomena in Electrical Machines", Elsevier.

4) B. Adkins, R.G. Harley: "The General Theory of Alternating Current Machines: Application to Practical Problems", Chapman and Hall.

5) Mohamed E. El-Hawary: "Analysis of Electric Machines with Power Electronic Applications", Wiley-IEEE Press.

6) S.A. Nasar, I. Boldea: "Electric machines: dynamics and control", CRC Press.

 

Εργαστήριο

Πραγματοποιούνται 4 υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις ανά φοιτητή που αφορούν:

1η Εργαστηριακή ¶σκηση: Μηχανή Συνεχούς Ρεύματος

2η Εργαστηριακή ¶σκηση: Σύγχρονη Μηχανή 

3η Εργαστηριακή ¶σκηση: Ασύγχρονη Μηχανή

4η Εργαστηριακή ¶σκηση: Επιβεβαίωση στον Η/Υ

(Οι εκφωνήσεις βρίσκονται στά έγγραφα)

Εργασίες

http://mycourses.ntua.gr/document/document.php

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί από:

1.      Γραπτή Εξέταση (70%)

2.      Βαθμός Εργαστηρίου (30%)

Για την προαγωγή στο μάθημα απαιτείται προαγωγικός βαθμός τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στο εργαστήριο.

Διδάσκοντες

Α. Κλαδάς

Αίθουσα και ώρες Μαθήματος

Θεωρία: Τετάρτη 10:45-12:30 στην Αίθουσα 012 του Νέου Κτηρίου Ηλεκτρολόγων

Εργαστήριο: Τετάρτη 15:00-17:00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος 

PCLab: Τετάρτη 15:15-17:00 στην Αίθουσα A2 του Νέου Κτηρίου Ηλεκτρολόγων


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.