Είσοδος

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γενικές αρχές ανάλυσης μετασχηματιστών και ηλεκτρικών μηχανών. Σιδηρομαγνητικά υλικά. Διαμόρφωση μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών ισχύος, αυτομετασχηματιστές, κορεσμός και αρμονικά φαινόμενα, συνδεσμολογίες και παράλληλη λειτουργία. Κατανεμημένα τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών, ανάπτυξη ροπής, μαγνητεγερτικές δυνάμεις, αρμονικές. Διαμόρφωση τριφασικών μηχανών επαγωγής, εκκίνηση και δρομείς διπλού κλωβού και βαθέων αυλάκων, τυλιγμένοι δρομείς και ασύγχρονες μηχανές διπλής τροφοδότησης, δυνατότητα μεταβολής στροφών. Μονοφασικοί κινητήρες επαγωγής και κινητήρες σχιστού πόλου. Εισαγωγή στη μεταβατική και δυναμική συμπεριφορά των μετασχηματιστών και των κινητήρων επαγωγής.

Ύλη

 • Κεφάλαιο 1 : Δομή και χρήση μετασχηματιστών
 • Κεφάλαιο 2 : Μονοφασικός μετασχηματιστής
 • Κεφάλαιο 3 : Απώλειες και απόδοση μετασχηματιστών
 • Κεφάλαιο 4 : Μετασχηματιστές μεταβλητής συχνότητας
 • Κεφάλαιο 5 : Αυτομετασχηματιστές
 • Κεφάλαιο 6 : Παράλληλη λειτουργία μονοφασικών μετασχηματιστών
 • Κεφάλαιο 7 : Μονοφασικοί μετασχηματιστές σε πολυφασικά συστήματα
 • Κεφάλαιο 8 : Αρμονικά φαινόμενα σε τριφασικά κυκλώματα
 • Κεφάλαιο 9 : Τριφασικοί μετασχηματιστές
 • Κεφάλαιο 10 : Μετασχηματισμός φάσεως
 • Κεφάλαιο 11 : Δομή ηλεκτρικών μηχανών επαγωγής
 • Κεφάλαιο 12 : Ισοδύναμα κυκλώματα
 • Κεφάλαιο 13 : Προσδιορισμός παραμέτρων ισοδυνάμων κυκλωμάτων
 • Κεφάλαιο 14 : Κυκλικά διαγράμματα
 • Κεφάλαιο 15 : Αντίσταση δρομέα - χρήση επιδερμικού φαινομένου
 • Κεφάλαιο 16 : Εκκίνηση τριφασικών κινητήρων επαγωγής
 • Κεφάλαιο 17 : Έλεγχος ταχύτητας κινητήρων επαγωγής
 • Κεφάλαιο 18 : Εφαρμογές κινητήρων επαγωγής

Σημειώσεις : Μονοφασικοί κινητήρες επαγωγής

 

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο Βιβλίο:

 • Ι. Τεγόπουλου, "ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ", Μέρος Β, Εκδόσεις Συμμετρία.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Α. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans: "Electric Machinery", Mc Graw Hill.
 • S. Chapman: "Electric Machinery Fundamentals", Mc Graw Hill.
 • T. Wildi: "Electrical Machines, Drives, and Power Systems", Prentice Hall.
 • M. El-Hawary: "Principles of Electric Machines with Power Electronic Applications", Wiley.
 • S. Nasar: "Schaum's Outline Electric Machines & Electromechanics", Mc Graw Hill.
 

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 4 υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις ανά φοιτητή που θα αφορούν:

 • 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Μονοφασικός Μετασχηματιστής
 • 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Τριφασικός Μετασχηματιστής
 • 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Τριφασική Ασύγχρονη Μηχανή
 • 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Μονοφασική Ασύγχρονη Μηχανή

Η εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες - κάθε σπουδαστής εγγράφεται σε μία ομάδα του PCLab (48 ατόμων) και σε μία ομάδα εργαστηρίου (4 ατόμων) - στην ιστοσελίδα: http://mycourses.ntua.gr/group/group.php

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος (τηλ. 210-7723767).

.

Εργασίες

Προβλέπεται η παράδοση-διόρθωση δύο σειρών προαιρετικών ασκήσεων, οι οποίες αφορούν τους μετασχηματιστές και τις ασύγχρονες μηχανές αντίστοιχα, και η βαθμολογία τους προσμετράται 10% προσθετικά.

.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί από:
1.Γραπτή Εξέταση  (70%)
2.Βαθμός Εργαστηρίου  (30%)
Για την προαγωγή στο μάθημα απαιτείται προαγωγικός βαθμός τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στο εργαστήριο.
Η βαθμολογία των προς επίλυση προαιρετικών ασκήσεων προσμετράται 10% προσθετικά.

Διδάσκοντες

Α. Κλαδάς

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Virtual Lab - Transformer

Virtual Lab - Machines 

Αίθουσες και ώρες διδασκαλίας

Θεωρία: Πέμπτη 15:15-18:00 στο Αμφιθέατρο 5 του Νέου Κτηρίου Ηλεκτρολόγων

Εργαστήριο (ΠΚΗ):  Δευτέρα 17:00-21:00 ή Παρασκευή 11:00-15:00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος  

PCLab (ΝΚΗ): Tετάρτη 15:15-17:00 (αίθουσα Α4) ή Παρασκευή 10:45-12:30 (αίθουσα Α1)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.