Είσοδος

Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στις αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων (Network Management) με έμφαση στα δίκτυα και πρωτόκολλα Internet. Οι παραδόσεις πλαισιώνονται από Διδακτικές Σημειώσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις και αποθηκευμένο Ηλεκτρονικό Υλικό On-Line (συγχρονισμένες διαλέξεις – video/audio και διαφάνειες), το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο και είναι προσπελάσιμο μέσω του δικτυακού τόπου www.netmode.ntua.gr από το Internet.

Η ύλη περιλαμβάνει:

(1) Το πρότυπο αναφοράς FCAPS: Διαχείριση Βλαβών - Fault, Διάρθρωσης - Configuration, Λογιστικής - Accounting, Επιδόσεων – Performance και Ασφαλείας – Security Management

(2) Ανασκόπηση των πρωτοκόλλων TCP/IP και σύγχρονες κατευθύνσεις σε οπτικά δίκτυα κορμού, δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης και τοπικά δίκτυα (LAN). Αναφορά στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π., το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) και το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό – Ερευνητικό Δίκτυο GÉANT

(3) Παγκόσμια διάρθρωση του Internet, διασύνδεση των παρόχων υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers – ISPs)

(4) Διαχείριση δικτύων TCP/IP (Intranet/Internet) με το πρωτόκολλο SNMP

(5) Διαχείριση και λειτουργία σε επίπεδα πρωτοκόλλων χαμηλότερα του IP, μεταγωγή Ethernet και εικονικά τοπικά δίκτυα (VLAN)

(6) Διαχείριση ασφαλείας: Ψηφιακά πιστοποιητικά, υποδομές δημοσίου κλειδιού (Public Key Infrastructures – PKI), υποδομές ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructures – ΑΑΙ), ανίχνευση επιθέσεων και ανωμαλιών

(7) Παροχή χωρητικότητας και μετρήσεις σε εικονικά και οπτικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual & Optical Private Networks - VPN/OPN). Αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε κατανεμημένες υπηρεσίες (Service Oriented Architecture – SOA), δυναμική διαχείριση ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών δικτύων, αποθηκευτικού χώρου και υπολογιστικής δύναμης (Data Centers, Clouds)

(8) Ευφυή δίκτυα: Από την σηματοδοσία SS 7 ψηφιακής τηλεφωνίας στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σε δίκτυα IP (Voice over IP – VoIP, Triple Play Next Generation Networks). Δίκτυα οριζόμενα από Λογισμικό (Software Defined Networks - SDN), αρχιτεκτονικέςελέγχου OpenFlow, εξομοιώσεις σε διεθνή δίκτυα πιλοτικών δοκιμών (U.S. GENI, EU GÉANT Testbed Service)

Οι σπουδαστές ασκούνται πάνω στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π.και στα διεθνή δίκτυα GENI & GÉANT μέσω των εκπαιδευτικών εργαστηριών προσωπικών υπολογιστών του Ιδρύματος (PC Labs) στη χρήση εργαλείων λογισμικού διαχείρισης που παρέχει το Εργαστήριο Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (Network Management & Optimal Design – NETMODE) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

Διδάσκοντες

Βασίλειος Μάγκλαρης (Καθηγητής) 

Γραφείο: Β.3.18, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 2503

Fax: 210 772 1452

Email: maglaris@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: http://netmode.ntua.gr/profiles/cv/CV_VM_gr_full_14_06.pdf

 

Μαίρη Γραμματικού (ΕΔΙΠ) 

Γραφείο: Β.3.16, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1450

Fax: 210 772 1452

Email: mary@netmode.ntua.gr

 

Θεόδωρος Καρούνος (ΕΔΙΠ) 

Γραφείο: Β.3.16, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1867

Fax: 210 772 1452

Email: karounos@netmode.ntua.gr 


Σελίδα Μαθήματος

  http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=49

 

Παραδόσεις On-Line 2015-2016

http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=49 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&sectionid=4&task=view&id=102&Itemid=49#information 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.