Είσοδος

Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στις αρχιτεκτονικές Διαχείρισης Δικτύων (Network Management) με έμφαση στα δίκτυα και πρωτόκολλα Internet. Οι παραδόσεις πλαισιώνονται από Διδακτικές Σημειώσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις και αποθηκευμένο Ηλεκτρονικό Υλικό On-Line (συγχρονισμένες διαλέξεις – video/audio και διαφάνειες), το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο και είναι προσπελάσιμο μέσω του δικτυακού τόπου www.netmode.ntua.gr από το Internet.

Η ύλη περιλαμβάνει:

(1) Το πρότυπο αναφοράς FCAPS: Διαχείριση Βλαβών - Fault, Διάρθρωσης - Configuration, Λογιστικής - Accounting, Επιδόσεων – Performance και Ασφαλείας – Security Management

(2) Ανασκόπηση των πρωτοκόλλων TCP/IP και σύγχρονες κατευθύνσεις σε οπτικά δίκτυα κορμού, δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης και τοπικά δίκτυα (LAN). Αναφορά στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π., το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) και το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό – Ερευνητικό Δίκτυο GÉANT

(3) Παγκόσμια διάρθρωση του Internet, διασύνδεση των παρόχων υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers – ISPs)

(4) Διαχείριση δικτύων TCP/IP (Intranet/Internet) με τα πρωτόκολλα SNMP, NETCONF

(5) Διαχείριση και λειτουργία σε επίπεδα πρωτοκόλλων χαμηλότερα του IP, μεταγωγή Ethernet και εικονικά τοπικά δίκτυα (VLAN)

(6) Διαχείριση ασφαλείας: Συμμετρική, ασύμμετρη και υβριδικη κρυπτογραφία. Ψηφιακά πιστοποιητικά, υποδομές δημοσίου κλειδιού (Public Key Infrastructures – PKI), υποδομές ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructures – ΑΑΙ). Firewalls και ανίχνευση επιθέσεων και ανωμαλιών

(7) Διαστασιολόγηση και μετρήσεις σε εικονικά και οπτικά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual & Optical Private Networks - VPN/OPN). Αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε κατανεμημένες υπηρεσίες (Service Oriented Architecture – SOA), δυναμική διαχείριση ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών δικτύων, αποθηκευτικού χώρου και υπολογιστικής δύναμης (Data Centers, Clouds)

(8) Ευφυή δίκτυα: Από την σηματοδοσία SS 7 ψηφιακής τηλεφωνίας στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σε δίκτυα IP (Voice over IP – VoIP, Triple Play Next Generation Networks). Δίκτυα οριζόμενα από Λογισμικό (Software Defined Networks - SDN), αρχιτεκτονικές ελέγχου OpenFlow, εξομοιώσεις σε διεθνή δίκτυα πιλοτικών δοκιμών (U.S. GENI, EU GÉANT Testbed Service)

Οι σπουδαστές ασκούνται πάνω στο τοπικό δίκτυο του Ε.Μ.Π.και στα διεθνή δίκτυα GENI & GÉANT μέσω των εκπαιδευτικών εργαστηριών προσωπικών υπολογιστών του Ιδρύματος (PC Labs) στη χρήση εργαλείων λογισμικού διαχείρισης που παρέχει το Εργαστήριο Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής (Network Management & Optimal Design – NETMODE) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

Διδάσκοντες

Βασίλης Μάγκλαρης

Γραφείο: Β.3.18, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 2503

Fax: 210 772 1452

Email: maglaris@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα:h http://www.netmode.ntua.gr/profiles/cv/CV_VM_gr_14_03.pdf

 

Μαίρη Γραμματικού (ΕΔΙΠ) 

Γραφείο: Β.3.16, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1450

Fax: 210 772 1452

Email: mary@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: http://www.netmode.ntua.gr/~mary/


Σελίδα Μαθήματος

  http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=49

 

Υλικό Μαθήματος - Παραδόσεις On-Line 2018-2019

Οι παραδόσεις του μαθήματος μαγνητοσκοπούνται σε πολυμεσική μορφή (video, audio, διαφάνειες...) μέσω του SeLCont (εργαλείου αποθήκευσης συγχρονισμένου υλικού του Εργαστηρίου NETMODE).

Είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο:

http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content§ionid=4&task=view&id=148&Itemid=49

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής βαθμολογίας. Πραγματοποιούνται στο PC Lab της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών σε δύο Τμήματα.

 • 1ο Τμήμα: Τετάρτη 15:15 με 17:00 (έναρξη 16/10/2019)
 • 2ο Τμήμα: Παρασκευή 10:45 με 12:30 (έναρξη 18/10/2019)

Υλικά των Εργαστηριακών Ασκήσεων παραθέτονται στο:

http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content§ionid=4&task=view&id=102&Itemid=49#lab_exercises 

 

Ανακοινώσεις

 • The grades (exams and lab exercises) for the course "Network Management - Intelligent Networks" are available here.
 • Οι βαθμολογίες του προπτυχιακού μαθήματος του 9ου εξαμήνου "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα" για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020 είναι διαθέσιμες εδώ.
 • Η εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων 4,5,6 και 7 του μαθήματος "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα"  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31/01/2020 στις 10:45 στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ.
 • The examination of the lab exercises 4,5,6 and 7 of the course "Network Management - Intelligent Networks" will take place on Friday 31/01/2020 at 10:45 - 12:30, at the NTUA PC Labs.
 • Η εξέταση των τριών πρώτων εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα"  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/12/2019 στις 10:45 στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ.
 • The examination of the first three lab exercises of the course "Network Management - Intelligent Networks" will take place on Friday 13/12/2019 at 10:45 - 12:30, at the NTUA PC Labs.
 • Την Παρασκευή 8/11/2019, μετά το τέλος της 3ης εργαστηριακής άσκησης του μαθήματος "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα", θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση προτεινόμενων θεμάτων διπλωματικών εργασιών ( Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Μάγκλαρης )
 • H εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα" (και για τα δύο τμήματα) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/10/2019 στις 10:45 στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ.
 • Registration for the Lab Exercises of the course "Network Management - Intelligent Networks" will take place on Friday 18/10/2019 at 10:45, at the NTUA PC Labs.
 • Η 1η Εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος  "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα"  της Τετάρτης 16/10/2019  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προγραμματισμένης Γενικής Συνελεύσης των φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ. Η εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος (και για τα δύο τμήματα), θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο εργαστήριο (ανεξάρτητα από το τμήμα)
 • The 1st Lab Exercise of the course "Network Management - Intelligent Networks" on Wednesday 16/10/2019 will not take place due to the scheduled students' assembly. Registration for the Lab Exercises will take place in the next available lab session.
 • H εγγραφή στα εργαστήρια του μαθήματος "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα" (και για τα δύο τμήματα) θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 16/10/2019, 15:15 - 17:00 κατά τη διάρκεια του 1ου εργαστηρίου.
 • Registration for the Lab Exercises of the course "Network Management - Intelligent Networks" will take place in Wednesday 16/10/2019, 15:15 - 17:00 at the NTUA PC Labs, during the 1st Lab Exercise.
 • Οι διαλέξεις του μαθήματος του 9ου Εξαμήνου της ροής Δ "Διαχείριση Δικτύων-Ευφυή Δίκτυα" ξεκινούν τη Δευτέρα 7/10/2019, 15:15 - 18:00 στην Αίθουσα 001, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ: Τετάρτη 15:15 - 17:00 (1ο Εργαστήριο Τετάρτη 16/10/2019) και Παρασκευή 10:45 - 12:30 (1ο Εργαστήριο Παρασκευή 18/10/2019)

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.