Είσοδος

Συστήματα Αναμονής

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Παραδείγματα συστημάτων πληροφορικής με ουρές αναμονής. Υπολογιστικά συστήματα πολυπρογραμματισμού (multiprogramming) και καταμερισμού χρόνου (time sharing). Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με απώλειες (π.χ. τηλεφωνικά) και αναμονή (π.χ. στατιστικοί πολυπλέκτες και δίκτυα μεταγωγής πακέτου). Μέθοδοι σχεδιασμού και ανάλυσης συστημάτων με πρότυπα αναμονής, προσομοίωση. Ορισμοί και πρότυπα ουρών αναμονής. Διαδικασίες εισόδου, εξόδου, κατάσταση ουράς, σταθερή κατάσταση, πιθανότητες σταθερής κατάστασης - εργοδικότητα. Βαθμός χρησιμοποίησης εξυπηρετή (server utilization), ένταση κυκλοφορίας (traffic intensity), ρυθμαπόδοση (throughput). Μέση κατάσταση ουράς και μέσος χρόνος καθυστέρησης, το θεώρημα Little. Ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων, κατανομές χωρίς μνήμη (Poisson και εκθετική κατανομή). Διαδικασίες Markov σε συνεχή χρόνο. Πρότυπα γεννήσεων - θανάτων (birth - death processes). Εφαρμογή σε απλά συστήματα ουρών αναμονής Μ/Μ/1, Μ/Μ/1/Κ, Μ/Μ/Ν, Μ/Μ/Ν/Ν. Ανοικτά δίκτυα ουρών Markov, θεωρήματα Burke και Jackson. Κλειστά δίκτυα ουρών Markov, θεώρημα Gordon/Newell, αλγόριθμος Buzen, Ανάλυση Μέσης Τιμής (Mean-Value Analysis). Προσομοίωση συστημάτων με ουρές τύπου Markov. Ιδιότητα PASTA (Poisson Arrivals See Time Averages), Ενσωματωμένες Αλυσσίδες Markov, Ανάλυση Ουράς M/G/1. Εφαρμογές σε υπολογιστικά συστήματα, τηλεφωνικά δίκτυα και αρχιτεκτονικές δικτυών Internet. 

Οι παραδόσεις του εαρινού εξαμήνου 2018 είναι διαθέσιμες σε μορφή συγχρονισμένου πολυμεσικού υλικού (video, audio, διαφάνειες) είναι διαθέσιμες εδώ

 

Εργαστήριο

Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ με μεθόδους ανάλυσης και προσομοίωσης των εργαλειοθηκών της MATLAB/Octave. Οι εκφωνήσεις και συμπληρωματικό υλικό των εργαστηριακών ασκήσεων είναι διαθέσιμες εδώ

 

Διδάσκοντες

Βασίλης Μάγκλαρης (Καθηγητής) 

Γραφείο: Β.3.18, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1450

Fax: 210 772 1452

Email: maglaris@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: www.netmode.ntua.gr/profiles/cv/CV_VM_gr_14_03.pdf

 

Μαίρη Γραμματικού (ΕΔΙΠ) 

Γραφείο: Β.3.16, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1450

Fax: 210 772 1452

Email: mary@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: http://www.netmode.ntua.gr/~mary/

 

Θόδωρος Καρούνος (ΕΔΙΠ) 

Γραφείο: Β.3.16, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 1867

Fax: 210 772 1452

Email: karounos@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/karounos/karounos.html

 

Σελίδα Μαθήματος

 http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=48

 

Ανακοινώσεις


  • Οι παραδόσεις του μαθήματος θα πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο 5, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ κάθε Τετάρτη 12:45-15:30
  • Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ κάθε Δευτέρα 10:45-12:30
  • Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 20/2/2019

    Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 04/3/2019

  • Η εγγραφή σε τμήματα θα γίνει στο PC Lab της ΣΗΜΜΥ τη Δευτέρα 04/3/2019, 10:45-12:00


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.