Είσοδος

Συστήματα Αναμονής

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Παραδείγματα συστημάτων πληροφορικής με ουρές αναμονής. Υπολογιστικά συστήματα πολυπρογραμματισμού (multiprogramming) και καταμερισμού χρόνου (time sharing). Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με απώλειες (π.χ. τηλεφωνικά) και αναμονή (π.χ. στατιστικοί πολυπλέκτες και δίκτυα μεταγωγής πακέτου). Μέθοδοι σχεδιασμού και ανάλυσης συστημάτων με πρότυπα αναμονής, προσομοίωση. Ορισμοί και πρότυπα ουρών αναμονής. Διαδικασίες εισόδου, εξόδου, κατάσταση ουράς, σταθερή κατάσταση, πιθανότητες σταθερής κατάστασης - εργοδικότητα. Βαθμός χρησιμοποίησης εξυπηρετή (server utilization), ένταση κυκλοφορίας (traffic intensity), ρυθμαπόδοση (throughput). Μέση κατάσταση ουράς και μέσος χρόνος καθυστέρησης, το θεώρημα Little. Ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων, κατανομές χωρίς μνήμη (Poisson και εκθετική κατανομή). Διαδικασίες Markov σε συνεχή χρόνο. Πρότυπα γεννήσεων - θανάτων (birth - death processes). Εφαρμογή σε απλά συστήματα ουρών αναμονής Μ/Μ/1, Μ/Μ/1/Κ, Μ/Μ/Ν, Μ/Μ/Ν/Ν. Ανοικτά και κλειστά δίκτυα ουρών Markov, θεωρήματα Burke, Jackson και Gordon/Newell. Προσομοίωση συστημάτων με ουρές τύπου Markov. Ιδιότητα PASTA (Poisson Arrivals See Time Averages), Ενσωματωμένες Αλυσσίδες Markov, Ανάλυση Ουράς M/G/1. Εφαρμογές σε υπολογιστικά συστήματα, τηλεφωνικά δίκτυα και δίκτυα μετάδοσης δεδομένων. 

Διδάσκοντες

Βασίλειος Μάγκλαρης (Καθηγητής) 

Γραφείο: Β.3.18, Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων - 3ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 772 2503

Fax: 210 772 1452

Email: maglaris@netmode.ntua.gr

Προσωπική σελίδα: www.netmode.ntua.gr/profiles/cv/CV_VM_gr_14_03.pdf

 

Σελίδα Μαθήματος

 http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=48

Παραδόσεις On-Line 2017

http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&sectionid=4&task=view&id=139&Itemid=139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • H διάλέξη της 31/5 δεν θα πραγματοποιηθεί

 


  • Επόμενη Διάλεξη: Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, 9.45 - 12.30 στην Αίθουσα 002, Νεο κτίριο Ηλεκτρολόγων, ΙσόγειοΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.