Είσοδος

Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜΜΥ)

Αντικείμενο του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση της τεχνολογίας μέσα από μια κριτική κοινωνιολογική ματιά. Προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από τη δομή και λειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Το μάθημα εστιάζει στα μεγάλα τεχνολογικά συστήματα και δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται στις αρχές του 20ου αιώνα ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των σπουδών μηχανικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συστήματα αυτά σχετίζονται άμεσα μ' ένα τρόπο σκέψης και οργάνωσης ο οποίος θα αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο έρευνας του μαθήματος ενώ ταυτόχρονα οι μηχανικοί θα βρεθούν στο στόχαστρο της μελέτης μας. Στη διάρκεια του μαθήματος θα αναρωτηθούμε ειδικά για την Ελλάδα το τι σημαίνει να είναι κανείς μηχανικός, κατά πόσο είναι έμφυλη αυτή η ταυτότητα, ποιες είναι οι καταβολές των μηχανικών και η εκπαίδευσή τους, πως διαμόρφωσαν τις επαγγελματικές τους κοινότητες καθώς και τι είδους παραγωγή, χρήση και ιδεολογική πρόσληψη της τεχνολογίας προώθησαν στις αρχές του 20ου αιώνα.    


Ύλη

Η ύλη συμπεριλαμβάνει τα εξής:

εισαγωγή (σελ. 9-52),

τα κεφάλαια των

 

1.   Γ. Αντωνίου (σελ. 53- 66)

 

2.   Cooper Patricia (σελ. 67-114)

 

3.   Horowitz Roger,(σελ. 115-160)

 

4.   Herzig Rebecca, (σελ. 161-198)

 

5.    Ρεντετζή Μαρία (σελ. 221-252)

καθώς και το αρχείο podilata.pdf που θα βρείτε στα "εργαλεία" πάνω αριστερά και στο υποφάκελο "έγγραφα". 

Βιβλιογραφία

Διδακτικό εγχειρίδιο

 Μαρία Ρεντετζή Το φύλο της τεχνολογίας και η τεχνολογία του φύλου, Εκδ. Εκκρεμές, 2012.

 


Διδάσκοντες

Μαρία Ρεντετζή, Καθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 7721614, Τομέας Α.Κ.Ε.Δ., Email: mrentetz@vt.edu

 

Μάγδα Μανιού, ΕΔΙΠ

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 772 1619, Τομέας Α.Κ.Ε.Δ.,  Email: mmanioy@central.ntua.gr

 

 

 

Εργασίες φοιτητών/τριων

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους/όσες θέλουν να εκπονήσουν μια εργασία και να την παρουσιάσουν στα πλαίσια του μαθήματος και πάντα μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Η εργασία δεν είναι απαλλακτική.  


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.