Είσοδος

Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜΜΥ)

Αντικείμενο του μαθήματος 

Που και πως συναντιόμαστε με την τεχνολογία και την επιστήμη στην καθημερινή μας ζωή; Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των πολύπλοκων τρόπων με τους οποίους η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, διαμορφώνεται από αυτές και τις διαμορφώνει. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες και εστιάζει σε σημαντικές θεωρίες και έννοιες από το χώρο των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας .

 

Πρώτον, το μάθημα διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η τεχνοεπιστήμη επικοινωνείται μέσω των κλασσικών μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων, του παγκόσμιου ιστού, και των ειδικά διαμορφωμένων επιστημονικών καναλιών. Η πρόσφατη έμφαση στα οπτικοακουστικά μέσα για την επικοινωνία τεχνοεπιστημονικών γεγονότων και την ενημέρωση και διαμόρφωση της κοινής γνώμης  αναδεικνύουν την στενή σχέση μεταξύ επιστήμης/τεχνολογίας και κοινωνίας και τη δύναμη της επικοινωνίας στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης. 

 

Δεύτερον, θα αναζητήσουμε τους χώρους στους οποίους επικοινωνείται η τεχνοεπιστήμη και πως αυτοί διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές αντιλήψεις. Το μουσείο και ο κινηματογράφος αποτελούν τέτοιους πιθανούς χώρους.

 

Τέλος, για να κατανοήσουμε το ρόλο της πολιτικής στη διαμόρφωση της επιστήμης και τεχνολογίας θα εστιάσουμε στο παράδειγμα της πυρηνικής βιομηχανίας και τους τρόπους που επικοινωνούνται σημαντικά πυρηνικά ατυχήματα για να διαμορφώσουν κατάλληλα κοινωνικές στάσεις και απόψεις.

 

Το μάθημα στηρίζεται σημαντικά στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα του κλασικού τρόπου εξέτασης του μαθήματος μέσω των τελικών εξετάσεων δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ενθαρρύνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να χρησιμοποιήσουν οπτικοακουστικά μέσα και το διαδίκτυο για την παράδοση σχετικής με τα θέματα του μαθήματος εργασίας. 

 

How and were do we come across science and technology in our every day life? This course is about the multiple ways that technoscience meets society. Drawing on STS approaches, the course is divided into three themes.

1.     We explore the ways science and technology get communicated through classical and social medial, science channels and the web. The recent emphasis on audio visual mediums in order to communicate science and technology to different audiences raised questions about  the power of communication over the relationship between technoscience an society.

2.      We investigate the different spaces such as the museum or the cinema where science and technology meets the public.

3.     Focusing particularly on nuclear technoscience, we explore the ways nuclear accidents have been communicated and thus projected political, economic and social interests.

The course is heavily based on audiovisual mediums. Students are encouraged to choose an alternative to the classical exams by leading and submitting and audiovisual project.

 

Ύλη

Με δεδομένο ότι το μάθημα αυτό αποτελεί μια πειραματική και εναλλακτική προσπάθεια εισαγωγής των φοιτητών/τριων στην ανάλυση των πολύπλοκων τρόπων με τους οποίους η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με τις τεχνολογικές και τις επιστημονικές εξελίξεις, ο τρόπος εξέτασής του είναι εξίσου εναλλακτικός. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τρία κείμενα που είναι αναρτημένα στην κατηγορία "έγγραφα"

 

1.     Μουρατίδου, Παναγιώτα. 2011. Διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικής τοπίου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική. ΑΠΘ.

2.     Bowler, Peter and Morus Iwan Rhys. 2015. "Η Εκλαίκευση της Επιστήμης" στο βιβλίο Η Ιστορία της Νεότερης Επιστήμης:Μια Επισκόπηση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σελ. 345-369

3.     Findlen, Paula. 2010. Ανδρικά Προνόμια.: Φύλο, χώρος και γνώση στο μουσείο της πρώιμης νεωτερικότητας στο βιβλίο Ρεντετζή Μαρία. Ο Χώρος του Επιστημονικού Εργαστηρίου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σελ. 1-38.

 

Επιπλέον στην ύλη συμπεριλαμβάνονται όλα τα βίντεο που έχουμε δείξει στη τάξη και έχουν αναρτηθεί ως σύνδεσμοι στην κατηγορία "έγγραφα."

 

Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ εκτός από τα κείμενα θα πρέπει να έχετε δει με προσοχή και τα βίντεο-σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης.

 

Κατευθυντήριες ερωτήσεις αποτελούν οι εξής: α) πως επικοινωνείται η επιστήμη στο ευρύ κοινό, β) από τι είδους μέσα, και γ) σε ποιούς χώρους. Για μια ιστορική αναδρομή και απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δείτε το κείμενο νουμ. 2.  Για την περίπτωση του μουσείου ως χώρου επικοινωνίας της γνώσης δείτε το κείμενο νούμερο 3 και τα σχετικά βίντεο. Για τις διεθνείς εκθέσεις δείτε το κείμενο νουμ. 1 και τα σχετικά βίντεο. Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται άμεσα με την ύλη (κείμενα και βίντεο), θα είναι κρίσης και θα απαιτούν αναλυτική σκέψη.   

 

 

Βιβλιογραφία

Διδακτικό εγχειρίδιο

Feynman, Richard. 1985. Σίγουρα θα αστειεύεστε κ. Φαινμαν. Οι περιπέτειες ενός σπάνιου χαρακτήρα. Εκδ. Κάτοπτρο.

 

Επιπλέον συμβουλευτείτε ότι έχει ανέβει στην ενότητα "έγγραφα" που συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα "εργαλεία."


Διδάσκοντες

Μαρία Ρεντετζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 7721614, Τομέας Α.Κ.Ε.Δ., Email: mrentetz@vt.edu

 

Μάγδα Μανιού, ΕΔΙΠ

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210 772 1619, Τομέας Α.Κ.Ε.Δ.,  Email: mmanioy@central.ntua.gr

 

Ωρες γραφείου: Τρίτη 10:00-12:30, Τετάρτη 10:30-12:30

 

Εργασίες φοιτητών/τριων

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους/όσες θέλουν να εκπονήσουν μια εργασία και να την παρουσιάσουν στα πλαίσια του μαθήματος και πάντα μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Η εργασία απαλλακτική.  Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.