mycourses .ntua.gr
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Κοινωνίας

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

Η ανάπτυξη των επικοινωνιών σχετίζεται από αντίστοιχη εξέλιξη στην οικονομία, στην τεχνολογία, στις κοινωνικές δομές και στην ίδια την προσωπική ζωή. Η  αλληλεξάρτηση αυτή τεχνικών και κοινωνικών εξελίξεων προσφέρεται για εφαρμογή μεθόδων που αναπτύσσονται την τελευταία εικοσαετία στα πλαίσια των “Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας”, όπως η κοινωνική κατασκευασιοκρατία ή τα δίκτυα δρώντων.

Ο συσχετισμός τεχνικού και κοινωνικού στοιχείου περιγράφεται μέσα από τη μελέτη της ανάπτυξης των συστημάτων επικοινωνίας από την αρχαιότητα έως σήμερα ,με έμφαση τις τηλεπικοινωνίες του 19ου και 20ού αιώνα, και του επαναπροσδιορισμού από αυτά του χώρου, του χρόνου και του μέτρου. Γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής του επικοινωνιακού μέσου, τους δημιουργούς του, τις επιχειρησιακές δομές που αναπτύσσουν τη δικτυακή του υποδομή, τα κοινωνικά στρώματα που συναινούν ή αντιδρούν σε συγκεκριμένες χρήσεις, όλους γενικά τους συντελεστές που βρίσκονται σε διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο και διαπλοκή. Σημαντική έκταση δίνεται στην ανάλυση ζητημάτων που παίρνουν νέα μορφή από τις δυνατότητες των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών (ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ταχύτατης μετάδοσης δεδομένων). Αυτά περιλαμβάνουν τις διαδικασίες τυποποίησης ανοικτών προτύπων, εθνικά και διεθνή κανονιστικά πλαίσια για τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη, τις σύγχρονες τάσεις, πρόβλημα της δημοσιοποίησης στοιχείων της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και του περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας. Θα παρουσιασθούν εμπειρικά στοιχεία από την διάδοση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και διεθνώς, βάση των θεωρήσεων της κοινωνικής φυσικής των μικρών κόσμων

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα δοθούν σύγχρονοι κοινωνιολογικοί προβληματισμοί για την πληροφορία, καθώς και μια ιστορική κοινωνική αφήγηση. Θα γίνει αναφορά στον καθολικό ή μη χαρακτήρα των επιπτώσεων της ανάπτυξης της πληροφορικής και των αλλαγών στη φύση και οργάνωση της εργασίας, καθώς και θα υποδειχθεί μια αντίληψη κατανάλωσης και ισότητας που συνυφαίνεται με τη χρήση των προϊόντων πληροφορικής. Επιγραμματικά θα γίνει μια αναφορά στις πρόσφατες αντιλήψεις για τις συγκλίνουσες τεχνολογίες.

Βιβλιογραφία

Flichy, P. (1991), Ιστορία των σύγχρονων Επικοινωνιών –Δημόσιος χώρος και ιδιωτική ζωή Κάτοπτρο, 2004. Βασικό εγχειρίδιο

Μ. Καστέλς, Ο γαλαξίας του διαδικτύου, Καστανιώτης ,2008.

W. Ong (1982), Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη,  ΠΕΚ, 1997.

      Ντον Ιντε 1993, Η φιλοσοφία της τεχνολογίας. Μια εισαγωγή, Κάτοπτρο 2004.

C Mitcham 1995,Τεχνολογική σκέψη ,Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2005.

      P. Ceruzzi1997, Η ιστορία των σύγχρονων υπολογιστών, Κάτοπτρο 2005.

Ζ. Μπωντριγιάρ 1970, Η καταναλωτική  κοινωνία, Νησίδες 2000.

D. Crowley and P. Heyer, Communication in History – Technology, Culture, Society, Longman 1995.

Asa Briggs, Peter Burke, A social history of the media, Polity 2005, 2nd ed G. Bowker, Shorting Things Out,  MIT Press 1997.A.W. Branscomb, Who Owns Information -From Privacy to Public Access, Basic Books 1994.      M. Castells, The rise of Network society, 2nd edit., Blackwell 2000      R. Coyne, Designing infromation technology in the postmodern age, MIT 1995.       J. Beringer, The control revolution, Harvard UP 1986.      P. Edwards, Computers and the politics of discourse in cold war America, MIT 1996.      J. Abbate, Inventing the internet, MIT 1999.S. Woolgar ed.  Virtual Society? Technology Cybersbole, Reality, Oxford 2002. D. Watts, Six Degrees , Vintage 2004.F. Webster, Theories of the information society, 3rd ed. Routledge, 2006. S. Zuboff, In the age of the smart machine, The future of work and power, Basic books 1984.S. Lach and J. Urry, Economies of signs and space, Sage 1994.U. Beck 1986, Risk society, Sage 1992.Υλικά απο την ημερίδα Converging Technologies, Ε.Ε. Βρυξέλλες 16 Απρ.2008.Αφιερώματα του Economist, Nomads at Last 2008, Mobile Marvels 2009, A World of Connections 2010.
Εργασίες
·        Εισαγωγή στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΣΕΤ)..  ·        Μέσα επικοινωνίας στην ιστορία. Επαναπροσδιορισμός χώρου, χρόνου και μέτρου. Αρχαιότητα, αναγέννηση.·        Επικοινωνίες της πολιτείας και της αγοράς (1790-1870). Οπτικός και ηλεκτρικός τηλέγραφος. Νέες μορφές επιχειρησιακής διοίκησης: Κρατικά και ιδιωτικά μονοπώλια σε Ευρώπη και ΗΠΑ. ·        Επικοινωνίες της οικογένειας (1870-1930). Τηλέφωνο, Ασύρματος τηλέγραφος, Ραδιόφωνο. ·        Ατομικοποιημένες επικοινωνίες (1930- σήμερα). Ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα. Μετάδοση μέσω οπτικών ινών. Ασύρματη και κινητή τηλεφωνία. Internet και World Wide Web. Σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.·        Τυπογραφία και δημόσιος χώρος.·        Πληροφορία, Εκπαίδευση και Διασκέδαση.·        Σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες για την πληροφορία,D.Bell, M. Castells, J. Habermas, J.Baudrillard.   ·        Παγκοσμιοποίηση και διαδικτύωση. ·        Τηλεπικοινωνίες, πληροφορία και μετασχηματισμοί στην εργασία. 

·        Συγκλίνουσες τεχνολογίες (“NBIC”: Νάνο- Βίο- Πληροφορική- Γνωσιακή-) και κοινωνικές επιστήμες.

 
Mέθοδοι αξιολόγησης

 τελικη εργασια μαθηματος

 

Διδάσκοντες

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του μαθήματος:Καθηγητής Βύρων Χ. Καλδής ΑΚΕΔ, ΣΕΜΦΕ

bkaldis@central.ntua.gr

 

Διδάσκει ο Δρ Δ. Ξενικός ΕΜΠ/ΟΤΕ  dxenik@yahoo.gr 

 

 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 

16:15 - 18:00

Ηλ. αίθ. 013