mycourses .ntua.gr
Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης για τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης έργων (project organization, project management). Με τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων (case studies), παρουσιάζονται οι βασικές διαδικασίες διοίκησης έργων  με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των σπουδαστών στη συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια καθορισμού και σχεδιασμού ενός έργου (project initiation and design), στελέχωσης του έργου (project staffing), οργάνωσης του έργου (project organization), χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού (time scheduling and cost management), καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενός έργου (project evaluation).

Tο μάθημα παρουσιάζει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων (project and programme management). Μετά από μία σύντομη επισκόπηση της χρήση της συστημικής θεωρίας (systems theory) στην μοντελοποίηση των επιχειρηματικών συστημάτων, και των επιπτώσεων της για την διαχείριση έργων το μάθημα εξετάζει τον κύκλο ζωής ενός έργου και τις κυριότερες διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης. Εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές οργάνωσης για την διαχείριση έργων, οι διαμάχες και αντιθέσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια ενός υλοποίησης έργου και οι τρόποι επίλυσής τους. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες σχεδιασμού έργων και κατασκευής δικτύων δραστηριοτήτων, που αποτελούν τον βασικό μηχανισμό μοντελοποίησης των δραστηριοτήτων ενός έργου. Η χρονική ανάλυση ενός δικτύου δραστηριοτήτων εξετάζεται με τον υπολογισμό της κρίσιμης διαδρομής, με την μέθοδο CPM, και την μέθοδο PERT. Η ανάλυση του κόστους έργου ενός γίνεται με την τεχνική CPM-Cost που διερευνά τη σχέση διάρκεια / κόστος έργου και τον υπολογισμό του βέλτιστου συνδυασμού με τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού. Για την ανάλυση της χρήσης εναλλακτικών πόρων χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι RPS. Τέλος, γίνεται ειδική μνεία στις ιδιαιτερότητες διαχείρισης τεχνολογικών έργων, καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση έργων (π.χ. Primavera, Artemis, κλπ). 
 

Ύλη
  • Ανάλυση δικτύων δραστηριοτήτων. Ανάλυση δικτύων: ορισμοί, βασικά στοιχεία γράφων, ελάχιστη διαδρομή, μέγιστη ροή, ελάχιστα δένδρα.
  • Δίκτυα δραστηριοτήτων. Προγραμματισμός με περιορισμούς χρόνου. Επίλυση δικτύων με τεχνικές CPM.
    Χρονική κατανομή, επίλυση με PERT.
  • Προγραμματισμός με περιορισμούς κόστους. Τεχνική CPM-Cost. Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού.
  • Χρήση πόρων. Προγραμματισμός με περιορισμούς πόρων. Αλγόριθμοι επίλυσης. Τεχνική RPS.
  • Χρονικά αναλογικά και στοχαστικά δίκτυα. Δίκτυα GERT. Εναλλακτικές “λογικές” δικτύων GERT. Δομή και προσομοίωση δικτύου GERT. Δίκτυα STEOR και επίλυσή τους με αλυσίδες Markov.
  • Προγραμματισμός εργασιών (Scheduling). Αλγόριθμοι επίλυσης.
  • Λογισμικό Διαχείρισης Εργων
  • Διαχείριση και Αξιολόγηση Εργων Πληροφορικής. Μέθοδοι και Τεχνικές.

Βιβλιογραφία

Στην ιστοσελίδα αυτή (στην ενότητα "Εγγραφα") είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις που γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος.

Meredith, J. and S. Mantel (2003), Project Management, A Managerial Approach, 5th edition, ed, John Wiley & Sons. (http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle.rdr?productCd=0471073237)

Kerzner, H. (2006), Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th edition, John Wiley and sons, ISBN: 0-471-74187-6, January 2006. (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471741876,subjectCd-EE86.html)

Richard H. Thayer (Editor) (2001) Software Engineering Project Management, 2nd Edition, ISBN: 0-8186-8000-8, Wiley-IEEE Computer Society Press (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0818680008,subjectCd-EE86.html)

Εργαστήριο

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός εργαστηρίου με την προσομοίωση της διαχείρισης έργου πληροφορικής. 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι προαιρετική (δεν απαιτείται η παρακολούθησή του για τη λήψη προβιβάσιμου βαθμού) ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή του εργαστηρίου στον τελικό βαθμό είναι 15% (το υπόλοιπο 85% από το γραπτό διαγώνισμα).

Διδάσκοντες

Καθηγητής Γρηγόρης Μέντζας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.11 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Οροφος 0)
Tηλ: +30-210-7723895
Fax: +30-210-7723550

E-mail:
gmentzas@mail.ntua.gr
URL: http://www.imu.iccs.gr/gm

Βοηθοί

Δρ. Γιάννης Βεργινάδης

Δρ. Ξένια Παπαδομιχελάκη (xpg@central.ntua.gr)


 

Σχετικά Links

Project Management Institute http://www.pmi.org/
International Project Management Association http://www.ipma.ch/
Association for Project Management http://www.apm.org.uk/
Project Management Control Tower http://www.4pm.com/
ProjectNet project management resource site http://www.projectnet.co.uk/