Είσοδος

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τη διεπιφάνεια θεμάτων πολιτικού μηχανικού με θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως ιστορία και φιλοσοφία της τεχνολογίας, πολιτική, περιβαλλοντική και επαγγελματική ηθική, και τεχνική επικοινωνία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα: http://www.civil.ntua.gr/courses/181/

Διδάσκοντες

Δ.  Κουτσογιάννης, Ν.Μαμάσης, Μ. Πανταζίδου, Δ. Βαμβάτσικος, Π.Θανόπουλος, Κ. Χατζημπίρος, Γ.Φ. Σαργέντης


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.