Είσοδος

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τη διεπιφάνεια θεμάτων πολιτικού μηχανικού με θέματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως ιστορία και φιλοσοφία της τεχνολογίας, πολιτική, περιβαλλοντική και επαγγελματική ηθική, και τεχνική επικοινωνία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το μάθημα: http://www.civil.ntua.gr/courses/181/

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαζί με τις ημερομηνίες που οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε κάθε ενότητα φαίνονται στη διεύθυνση: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p-J49vIOG8VZx45vfMKfQTsPOHGyNdPaMjeOEXyKwrM/edit?usp=sharing

Στην ίδια διεύθυνση είναι και οι ακόλουθοι σύνδεσμοι για κάθε ενότητα:

- google sheets με κατανομή των φοιτητών ανά ομάδα (6 ομάδες)

- webex για τη διδασκαλία και την παρουσίαση εργασιών

- google sheets για την υποβολή των τίτλων των εργασιών

- turnitin για την υποβολή των εργασιών

- του συνόλου των σημειώσεων

 

Διδάσκοντες

Δ.  Κουτσογιάννης, Ν.Μαμάσης, Μ. Πανταζίδου, Δ. Βαμβάτσικος, Π.Θανόπουλος, Ν. Παπασιώπη, Σ. Λαμπρόπουλος, Κ. Χατζημπίρος, Ι. Μαντζιάρας, Γ.Φ. Σαργέντης, Π. Δημητριάδης, Ι. Καλογερής, Θ. Ηλιοπούλου, Ρ. Ιωαννίδης


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.