Είσοδος

Εργαστήριο Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

  Προσοχή:
Οργανώστε το μάθημά σας από απόσταση αξιοποιώντας εργαλεία που παρέχονται στην κοινότητα του ΕΜΠ δωρεάν. Δείτε τις σχετικές οδηγίες για να εξετάσετε τις επιλογές σας και για να διαβάσετε οδηγίες, σχετικά με τη δημιουργία ζωντανής μετάδοσης μιας διάλεξης και τους τρόπους διαμοιρασμού της με τους φοιτητές σας μέσα από το mycourses.

 

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έργα και διεργασίες που αφορούν στην ειδικότητα του Υδραυλικού Πολιτικού Μηχανικού και η επίδειξη της σημασίας των πειραματικών προσομοιώσεων στη μελέτη των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών στο υδατικό και τεχνητό περιβάλλον. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν η ανάλυση μέσω απλών εργαστηριακών προσομοιώσεων βασικών προβλημάτων υδραυλικής, των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των υδάτων και των λυμάτων, και η φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων.

Ύλη

Εισαγωγικό μάθημα Βασικά στοιχεία μαθήματος, περιγραφή, ύλη, εργαστήρια, κατανομή σε ομάδες, απαιτήσεις μαθήματος, θέματα ασφαλείας 3 ώρες
Θεωρία Υδραυλικής 1 Εισαγωγή, γενικά περί μετρήσεων. Διαστατική ανάλυση, θεώρημα Π. Ομοιότητα 3 ώρες
Θεωρία Υδραυλικής 2 Στοιχεία υδραυλικής αγωγών υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια. Συνοπτική περιγραφή πειραμάτων 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 1 - Εργ. ΥΔΡ 1 Μετρήσεις απωλειών ενέργειας σε αγωγούς υπό πίεση 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 2 - Εργ. ΥΔΡ 2 Ροή  σε υπερχειλιστές και θυροφράγματα – Υδραυλικό άλμα 3 ώρες
Εργαστήριο Υδραυλικής 3 - Εργ. ΥΔΡ 3 Εργαστηριακό ομοίωμα εξαμμωτή (διάταξη απομάκρυνσης φερτών υλών) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου 3 ώρες
Θεωρία εργαστηριακών προσομοιώσεων Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Θεωρία ΠΤ) Εισαγωγή και βασικές έννοιες στα αντικείμενα της επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Περιγραφή των εργαστηριακών προσομοιώσεων 3 ώρες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 1- Εργ ΠΤ1 Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή πόσιμου νερού (πειράματα κροκίδωσης, συσσωμάτωσης, καθίζησης, διύλισης) 3 ώρες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 2 - Εργ ΠΤ2 Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των βιολογικών διεργασιών επεξεργασίας των λυμάτων (σύστημα ενεργού ιλύος) 3 ώρες
Θεωρία Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων (Θεωρία Λιμ) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες στα αντικείμενα της θαλάσσιας υδραυλικής και των λιμενικών έργων. Εισαγωγή στη φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων. Σύντομη αναφορά σε κλίμακες ομοιότητας  και επιλογή κλίμακας. Σχεδιασμός και κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων: (Υλικά – Δυνατότητες- Περιορισμοί).  Μεθοδολογία βαθμονόμησης  οργάνων μέτρησης κύματος. Μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων.  3 ώρες
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων - Εργ. Λιμ. Εργαστηριακή προσομοιώση για τη μελέτη του διερχόμενου κυματισμού εντός λιμενολεκάνης (πειράματα για τον υπολογισμό του συντελεστή κυματικής μετάδοσης Kt) 3 ώρες

Εργασίες

Οι σημειώσεις του μαθήματος και τα τεχνικά δελτία κάθε εργαστηρίου θα αναρτηθούν προσεχώς στο πεδίο Έγγραφα

Οι διαφάνειες του θεωρητικού μαθήματος των εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας έχουν αναρτηθεί στο πεδίο Έγγραφα

Οι σημειώσεις του εργ. ΠΤ2 καθώς και το Φύλλο Αποτελεσμάτων του εργ. ΠΤ2 έχουν αναρτηθεί στο πεδίο Έγγραφα 

 Οι σημειώσεις του εργ. ΠΤ1 μαζί με το Φύλλο Αποτελεσμάτων (το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο αρχείο), έχουν αναρτηθεί στο πεδίο Έγγραφα

Mέθοδοι αξιολόγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος είναι η παρουσία του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστήρια) και η υποβολή των σχετικών τεχνικών εκθέσεων.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση του μαθήματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ένας φοιτητής επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να απουσιάσει κατά μέγιστο από ένα μάθημα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τυπωμένα τα τεχνικά δελτία των εργαστηριακών ασκήσεων που πρόκειται να εκπονήσουν σε κάθε εργαστήριο.

Μετά το πέρας κάθε εργαστηρίου κάθε φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να αποστείλει ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του εργαστηρίου την τεχνική έκθεση του εργαστηρίου εντός μίας εβδομάδας.

Διδάσκοντες

 

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, τηλ. 2901, mamais@central.ntua.gr 

Παναγιώτης Παπανικολάου, Αναπλ Καθηγητής, τηλ 2854, panospap@mail.ntua.gr

Βίκυ Τσουκαλά, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ 2372, V.Tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 

Νίκος Μαμάσης,  Αναπλ. Καθηγητής, τηλ 2843, nikos@itia.ntua.gr

Ηλίας Παπακωνσταντής,  Λέκτορας, τηλ 2876, ipapak@mail.ntua.gr 

Γιάννης Μαντζιάρας, ΕΔΙΠ, τηλ 2803, johnman@central.ntua.gr 

Θεοδώρα Γιαντσή, ΕΔΙΠ, τηλ. 2371, dgiantsi@central.ntua.gr 

Βοηθοί

Εργαστήρια Υδραυλικής

Αριστοτέλης Μαυρομμάτης, Υποψήφιος Διδάκτορας, arma1_9_8_6@yahoo.gr  
 
Ευγένιος Ρετσίνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, retsinis76@hotmail.com
 
Ελπιδοφόρος Ρεπούσης, Υποψήφιος Διδάκτορας, elpirep@hotmail.com
 

Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Ευαγγελία Ανδρονίκου, ΕΔΙΠ, τηλ. 1610, evan@central.ntua.gr

Μαρία-Άννα Γιολδάση, ΕΔΙΠ, τηλ. 2803, mgioldasi@central.ntua.gr

Γιώργος Νικητόπουλος, ΕΔΙΠ, τηλ. 1592, geonikos@central.ntua.gr

 

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

Ανδρέας Παπαδημητρίου, Υποψήφιος Διδάκτορας, τηλ. 4308, andrew-tnt@hotmail.com

Ελπιδοφόρος Ρεπούσης, Υποψήφιος Διδάκτορας, τηλ. 4308, elpirep@hotmail.com

 

Αίθουσες διεξαγωγής μαθημάτων

Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη μεταξύ 14:45-17:30 στους ακόλουθους χώρους:

Αμφιθέατρο Υδραυλικής (Κτίριο Υδραυλικής 1ος όροφος): Εισαγωγικό μάθημα (1ο Μάθημα) και Θεωρητικά Μαθήματα (2ο - 5ο μάθημα) 

Αίθουσα 7: Θεωρητικά μαθήματα 

Εργαστήριο Υδραυλικής (Κτίριο Υδραυλικής, Ισόγειο): Εργαστήρια Υδραυλικής και Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (Κτίριο Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, Ισόγειο): Εργαστήριο Λιμενικών Έργων   

Το εισαγωγικό μάθημα (πρώτο μάθημα) του εξαμήνου θα γίνει την Τετάρτη 19/2/2020 και ώρα 14:45 - 17:30 στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής (Κτίριο Υδραυλικής 1ος όροφος) 

Οργάνωση μαθήματος (εαρινό εξάμηνο)

Το μάθημα διδάσκεται τόσο στο χειμερινό (5ο) όσο και στο εαρινό (6ο) εξάμηνο του τρίτου έτους του προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 

Στο εαρινό εξάμηνο το μάθημα θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές του 3ου έτους από ΜΑΡΚΑΤΟΣ - Ω. 

Το μάθημα οργανώνεται σε επτά ομάδες φοιτητών. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες είναι η ακόλουθη:

Ομάδα 1 (Ο1): ΜΑΡΚΑΤΟΣ - ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ

Ομάδα 2 (Ο2): ΜΠΙΦΣΑ - ΝΤΟΥΜΑ

Ομάδα 3 (Ο3): ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Ομάδα 4 (Ο4): ΠΑΥΛΟΥ - ΣΓΟΥΡΟΥ

Ομάδα 5 (Ο5): ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ - ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα 6 (Ο6): ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομάδα 7 (Ο7): ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ - Ω

 

Η εγγραφή των ανωτέρω φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο πεδίο χρήστες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

To πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου έχει αναρτηθεί στο πεδίο έγγραφα.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.