Είσοδος

Εδαφομηχανική ΙΙ (τμήμα Α-Λ)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Εδαφομηχανική ΙΙ συνδέει τη φύση και τη συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου (που μελετάται στην Εδαφομηχανική Ι) με την απόκριση της εδαφικής μάζας σε διάφορες κατασκευές έργων Πολιτικού Μηχανικού (τοίχοι αντιστήριξης, πρανή, αβαθή θεμέλια). Επιπλέον, εκτιμά τις συνθήκες υδατικής ροής διαμέσου του εδάφους και τον χρόνο εξέλιξης των καθιζήσεων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των πρωτο-εγγραφόμενων σπουδαστών (στο 5ο εξάμηνο), το μάθημα γίνεται σε δύο τμήματα:

α) το πρώτο (Α-Λ) με διδάσκοντες τον Αναπλ. Καθηγητή Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ

β) το δεύτερο (Μ-Ω) με διδάσκοντες τον Αναπλ. Καθηγητή Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΟ και την Καθηγήτρια Β. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ

Τόσο η "Θεωρία" όσο και οι "Ασκήσεις" των δύο τμημάτων είναι τα ίδια. Παρακαλούμε όμως να παρακολουθείτε στο τμήμα που ανήκετε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος καθιέρωσης των δύο τμημάτων που δεν είναι άλλος από την μείωση του αριθμού σπουδαστών ανά διδάσκοντα και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας.

To μάθημα έχει Ενδιάμεση Εξέταση ("Πρόοδος") που προσμετράται 30% στον τελικό βαθμό, μόνο θετικά. Δεν έχει Παραδοτέες Ασκήσεις ή Θέμα Εξαμήνου. Τόσο η Ενδιάμεση Εξέταση, όσο και το Τελικό (και το Επαναληπτικό) Διαγώνισμα γίνονται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Έναρξη μαθημάτων 2020

Για το τμήμα Α-Λ, το μάθημα θα ξεκινήσει ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ την Τετάρτη 7/10/2019 στις 9:00πμ (όχι στις 9:45πμ) στο: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcf5ee904098bb65e4a6565bd09cebcb6 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.