Είσοδος

Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων Μηχανικού.

Γλώσσα Προγραμματισμού: MATLAB.

https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/CIVIL104/

https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/CIVIL128/ 

Ύλη

Γενικά παραδείγματα. Προγράμματα με ειδικές μορφές εκτύπωσης. Προβλήματα γεωμετρικά και αλγεβρικά.

Ολοκλήρωση, ελάχιστα τετράγωνα, σειρές Fourier. 

Πίνακες: αντιστροφή, ιδιοτιμές, γραμμικά συστήματα.

Εφαρμογές από τους τομείς: Δομοστατικής, Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Γεωτεχνικής και Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ασκήσεις:

Στα πλαίσια του μαθήματος κάθε εβδομάδα δίνονται ασκήσεις οι οποίες παραδίδονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία (προαιρετική παράδοση). Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοση, αλλά μέσα σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η άσκηση βαθμολογείται με το 50% του βαθμού που θα έπαιρνε με έγκαιρη παράδοση. Έγκαιρη παράδοση όλων των ασκήσεων δίνει 1 βαθμό μπόνους.

Θέμα Εξαμήνου:

Ομάδες 4 ή 5 ατόμων θα αναλάβουν θέμα μεταξύ των προτεινόμενων από τους Τομείς ή δικής τους επιλογής (υποχρεωτική παράδοση). Ποσοστό συμμετοχής στον τελικό βαθμό 20%.

Τρόπος Εξέτασης:

Η εξέταση γίνεται σε Η/Υ. Ποσοστό συμμετοχής στον τελικό βαθμό 80%.

Υπολογισμός τελικού βαθμού:

Έστω α ο βαθμός ασκήσεων, ε ο βαθμός θέματος, γ ο βαθμός εξέτασης, μ ο σταθμισμένος μέσος όρος εργασίας και εξέτασης και τ ο τελικός βαθμός. Τότε:

μ = 0.8γ + 0.2ε
τ = μ+α <= 10

Τα θέματα και οι ασκήσεις ισχύουν μόνο για το τρέχον και το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (περίοδοι  Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου). Βαθμοί θεμάτων δεν θα «φυλάσσονται» για μεταφορά τους σε μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αξιολόγηση για φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων θα γίνεται με την προσκόμιση νέου θέματος και νέων ασκήσεων.

Διδάσκοντες

Νίκος Δ. Λαγαρός, Αναπληρωτής Καθηγητής (nlagaros@central.ntua.gr, τηλ. 210 772 2625)

Αθανάσιος Στάμος, ΕΔΙΠ (stamthan@central.ntua.gr, τηλ. 210 772 3665)

Χριστόδουλος Φραγκουδάκης, ΕΔΙΠ (chfrag@central.ntua.gr, τηλ. 210 772 2434)  

Βοηθοί

Νικόλαος Καλλιώρας, Υπ. Διδάκτορας (nkallioras@yahoo.com)

Σταύρος Χατζηελευθερίου, Υπ. Διδάκτορας (stavroscha@windowslive.com) Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.