Είσοδος

Αγγλική Γλώσσα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Οι στόχοι του μαθήματος της Αγλικής γλώσσας στο 1o εξάμηνο συνοψίζονται ως εξής:

  • Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης).

  • Βαθμιαίος εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσα από αυθεντικά κείμενα.

  • Εξάσκηση σε βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας.
  • Εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή σχετικά απλού προφορικού και γραπτού λόγου. Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Α2-Β1, όπως τίθεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του 3ου εξαμήνου.

Δεν διεξάγονται εξετάσεις στο τέλος του 1ου ή του 2ου εξαμήνου.

 

Απαλλαγή από το μάθημα

Σε όλες τις σχολές του ΕΜΠ, το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας διδάσκεται σε 4 εξάμηνα (από το 1ο έως και το 4ο), αλλά εξετάσεις δίνονται μόνο στο 3ο και στο 4ο εξάμηνο. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων επιπέδου Β2 (π.χ. FCE, ECCE, κτλ.), Γ1 (π.χ. CAE, κτλ.) και Γ2 (CPE, ECPE, κτλ.) για την αγγλική, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών (εξάμηνο 1-3). Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση στο 4ο εξάμηνο, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία.

 

Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα του:

  • 1ου εξαμήνου είναι το Α2-Β1,
  • 2ου εξαμήνου είναι το Β1+ έως Β2,
  • 3ου εξαμήνου είναι το Β2 έως Γ1.

Παρόλα αυτά οι διδάσκουσες μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των φοιτητών το οποίο μπορεί ακόμα και στο ίδιο εξάμηνο να είναι διαφοροποιημένο.

 

Παρακάτω υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο χρήστης της γλώσσας σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).


Α2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

 

Β1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

 

Β2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

 

Γ1

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 Υλικό για εξάσκηση 

http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml 

http://www.edufind.com/english/grammar/ (A Guide to English Grammar)

http://www.learnenglish.de/

https://www.englishclub.com/learn-english.htm

 

Διέγνωσε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι (diagnostic tests):

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=gr&selLanguage=en

http://www.eslprintables.com/teaching_resources/tests_and_exams/diagnostic_tests/

http://englishenglish.com/englishtest.htm


Διδάσκοντες

Δρ. Γώνη Τόγια - gtogia@mail.ntua.gr

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.