Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Μ-Ω)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα: « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ »

6ο Εξάμηνο σπουδών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:    Δευτέρα       11:45 - 13:30 Αίθουσα 12

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:     Παρασκευή  12:45 – 2:30 Αίθουσα 1

 

ΤΜΗΜΑ 1 (Α – Λ):    Διδάσκων:     Μ. Καββαδάς

ΤΜΗΜΑ 2 (Μ – Ω):    Διδάσκων:    Β.Ν. Γεωργιάννου

 

 

 

Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  & ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βλ. Πρόγραμμα)

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1

Σχεδιασμός και Τύποι Θεμελιώσεων /

Παραδοχή γραμμικής κατανομής πιέσεων στη βάση ορθογωνικού θεμελίου

1

2

Κατανομές πιέσεων στη βάση θεμελίων

 

3

Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακής θεμελίωσης υπό Κεντρική φόρτιση

2

4

Μέθοδοι οριακής Ανάλυσης /

Έκκεντρη φόρτιση Επιφανειακής θεμελίωσης

3

5

Υπολογισμός Καθιζήσεων θεμελίων με σχέσεις Ελαστικής μορφής

4

6

Καθιζήσεις θεμελίων σε Αργίλους

5

7

Καθιζήσεις θεμελίων σε Άμμους

6

8

Πεδιλοδοκοί /

Δείκτης Εδάφους

7

9

Ανάλυση Μεμονωμένων πασσάλων

8

10

Φορτία πασσάλου από Επί-Τόπου Δοκιμές /

Καθιζήσεις Μεμονωμένων πασσάλων

9

11

Ανάλυση Ομάδας πασσάλων-Φορτία ομάδας πασσάλων /

Καθιζήσεις ομάδας πασσάλων

10

12

Οριζόντια φόρτιση Μεμονωμένων πασσάλων

11

13

Εφαρμογές Ευρωκώδικα στις Θεμελιώσεις

 12

 

 

 

Ύλη

1.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 

·       ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, Α. Αναγνωστόπουλος & Β. Παπαδόπουλος

·       ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ, Α. Αναγνωστόπουλος & Β. Παπαδόπουλος

·       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Μ. Καββαδάς

     Περιλαμβάνει τις διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος

·        ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, Β.Ν. Γεωργιάννου

«Ανάτυπα διαφανειών από τις παραδόσεις του μαθήματος»

 

 

2.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

·       Craig, R.F. (1997), “Soil Mechanics”, 6th Edition, E&FN Spon.

·       Pile Foundation Analysis and Design, 1980, H.G. Poulos & E.H. Davis, John Wiley and Sons.

 

Εργασίες

Επίλυση ασκήσεων κατ' οίκον εβδομαδιαίως και ηλεκτρονική υποβολή όλων των ασκήσεων της κάθε σειράς

Mέθοδοι αξιολόγησης


ΕΞΕΤΑΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

·       Παρακολούθηση και παράδοση ασκήσεων: 15% του βαθμού

·       Ενδιάμεσο διαγώνισμα:                            25%        

·       Τελική εξέταση:                                      60%       

Διδάσκοντες

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:     Δευτέρα  11:45 - 13:30,    Αίθουσα 12

 

Β.Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

       Τηλ. 210 7723489

   Email: vngeor@civil.ntua.gr

   Ιστοσελ.: geolab.civil.ntua.gr  


ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  Παρασκευή    12:45 - 2:30μμ

 

M-Ω (Αίθουσα 1),    Διδάσκων: Δρ Α. Αντωνίου  

 

 

EΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:   Δευτέρα 12:00-14:30 & Παρασκευή 12:45 - 14:30 Γραφείο κ. Α. Αντωνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ             


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.