Είσοδος

Βραχομηχανική - Σήραγγες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

βραχομηχανικη - σηραγγεσ

 

Η Βραχομηχανική, η εξέλιξή της και οι εφαρμογές. Βράχος και Βραχομάζα.Οι ασυνέχειες και η επιρροή τους στη συμπεριφορά της βραχόμαζας. Συστήματα ταξινομήσεως (Deere, RMR, NGI, GSI). Επί τόπου εντατική κατάσταση βραχόμαζας. Προσομοιώματα μηχανικής συμπεριφοράς. Κριτήρια αστοχίας άρρηκτου βράχου και βραχόμαζας. Φυσικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μηχανικής συμπεριφοράς, εργαστηριακές μέθοδοι και επί τόπου μετρήσεις. Ευστάθεια των βραχωδών πρανών (Ολίσθηση κατά επίπεδο, σφήνα ή κυκλική επιφάνεια). Θεμελιώσεις.

Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από βαθιές και αβαθείς σήραγγες υπό ελαστικές ή ελαστοπλαστικές συνθήκες. Μηχανισμοί χαλαρώσεως της βραχόμαζας, καμπύλες συγκλίσεως-αποτονώσεως, αρχές της μεθόδου ΝΑΤΜ, προσωρινή υποστήριξη σηράγγων και αλληλεπίδραση με τη βραχόμαζα. Μηχανική διάνοιξη σηράγγων (ΤΒΜ). Πιέσεις επί των μονίμων επενδύσεων σηράγγων.

 


Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως εξής:

1. 50% της βαθμολογίας αντιστοιχεί στην Βραχομηχανική και 50% στις Σήραγγες

2. Στην Βραχομηχανική, το 25% της βαθμολογίας προκύπτει από την παράδοση Ασκήσεων καιτο 75% από την τελική εξέταση.

3. Στις Σήραγγες, το 25% της βαθμολογίας προκύπτει από την παράδοση Ασκήσεων, το 35% από το εξαμηνιαίο Θέμα και το 40% από την τελική εξέταση.

.

 

 

Διδάσκοντες

Χ. Σαρόγλου, Δρ., ΕΔΙΠ: Το Α Μέρος του μαθήματος (Βραχομηχανική)

Μ. Καββαδάς, Καθηγητής ΕΜΠ: Το Β Μέρος του μαθήματος (Σήραγγες)

.

 

Βοηθοί

Δρ. Α. Αντωνίου, ΕΔΙΠ

Δημήτρης Γεωργίου, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ

Φίλιππος Χόρτης, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ

.

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.