Είσοδος

Εδαφομηχανική ΙΙ (τμήμα Μ-Ω)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Περιγραφή Μαθήματος:

Γενική ανασκόπηση. Ελαστική συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου. Κατανομή τάσεων σε δίστρωτον ελαστικό ημίχωρο. H αρχή του St. Venant. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Οριακές μέθοδοι Rankine και Coulomb. Τοίχοι αντιστηρίξεως βαρύτητας. Αντιστηρίξεις: εμβάθυνση, εφαρμογές. Οι αντιστηρίξεις των σταθμών του Μετρό. Μέθοδοι οριακής ισορροπίας στην εδαφομηχανική. Ευστάθεια πρανούς υπό στραγγιζόμενες και αστράγγιστες συνθήκες. Υπολογισμός οριακού φορτίου θεμελιώσεως, θραύση του εδάφους σε μία διάσταση. Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος λόγω επιβεβλημένου εξωτερικού φορτίου. Σεισμική Ρευστοποίηση.

 

Ταυτότητα Μαθήματος:

http://www.civil.ntua.gr/courses/43/

 

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

  • Τελική γραπτή εξέταση: 70%

  • Ενδιάμεση πρόοδος: 30%

  • Παράδοση ασκήσεων (προαιρετικά)

 
 

Διδάσκοντες


Ν. Γερόλυμος (Σ),   Β. Γεωργιάννου  [Αμφ 1/2 ] 

Τετάρτη 9:45 - 11:30 (Έναρξη: 2/10/2019)

 

Α. Αντωνίου (Ρ - Ω),  Ν. Παπαδοπούλου (Μ - Π)  [Αιθ. 13, 5]

Τρίτη 13:45 - 15:30 (Έναρξη: 8/10/2019)

 

Σημείωση:  Η διδασκαλία των  ασκήσεων θα γίνεται κάθε Τρίτη και όχι κάθε Πέμπτη όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, με εξαίρεση την Πέμπτη της πρώτης εβδομάδας (στις 3/10/2019) όπου το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά στην Αίθουσα 17 και ώρα 9:45 - 11:30. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.