Είσοδος

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Οι «Σιδηρές Κατασκευές ΙIΙ» είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου. Στόχος του μαθήματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών σε μεταλλικούς φορείς μεγάλων έργων, πέραν των οικοδομικών, και σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα μαθήματα των Σιδηρών Κατασκευών Ι και ΙΙ.  

Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται  το θεωρητικό υπόβαθρο, οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 και στη συνέχεια παρουσιάζονται και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα.

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το μάθημα θα διδαχθεί σε ένα τμήμα από τον Καθηγητή Ιωάννη Βάγια, τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Ραυτογιάννη, τους Λέκτορες Τάσο Αβραάμ και Παύλο Θανόπουλο και την Υποψήφια Διδάκτορα Μαρία-Ελένη Δασίου.

Προβλέπονται συνολικά 3 ώρες διδασκαλίας θεωρίας και ασκήσεων ανά εβδομάδα, επί 13 εβδομάδες: Πέμπτη 12:45-15:30. Θα υπάρχει συνεχής ροή διδασκαλίας θεωρίας και αριθμητικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιούνται θα αναπληρώνονται κατόπιν συνεννόησης.

Ύλη

  • Κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές κατηγορίας 4 - Κύρτωση μη ενισχυμένων πλακών
  • Κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές με ενισχυμένα τοιχώματα - Κύρτωση ενισχυμένων πλακών
  • Δοκοί κυλίσεως γερανογεφυρών
  • Συμπεριφορά χάλυβα σε υψηλές θερμοκρασίες και σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα έναντι πυρκαγιά
  • Φορτία επί των κατασκευών

Βιβλιογραφία

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των βιβλίων:

(α) Ι. Βάγιας, Χ. Γαντές, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης , «Παραδείγματα Εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών»,

(β) Ι. Ερμόπουλος, «Ευρωκώδικας 1: Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών, ερμηνευτικά σχόλια και παραδείγματα εφαρμογής».

 Οι παρουσιάσεις που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις του μαθήματος και οι αριθμητικές εφαρμογές είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές από την ενότητα “Έγγραφα” αυτής της ιστοσελίδας.

Mέθοδοι αξιολόγησης

 

Η αξιολόγηση θα γίνεται με δύο εναλλακτικές μεθόδους ως ακολούθως:

1. Θέμα + γραπτή εξέταση

Επιλογή από το σπουδαστή ενός θέματος μεταξύ των τεσσάρων ενοτήτων διδασκαλίας. Παράδοση και δημόσια παρουσίαση του θέματος στο τέλος του εξαμήνου. Η βαθμολογία συμβάλλει κατά 50% στην τελική βαθμολογία.

Γραπτή τελική εξέταση. Η βαθμολογία συμβάλλει κατά 50% στην τελική βαθμολογία.

 

2. Γραπτή εξέταση

Η βαθμολογία συμβάλλει κατά 100% στην τελική βαθμολογία.

 

Διδάσκοντες

Ιωάννης Βάγιας, Καθηγητής, 210-7721054

Ιωάννης Ραυτογιάννης, Αν. Καθηγητής 210-7722454

Τάσος Αβραάμ, Λέκτορας   210-7724425

Παύλος Θανόπουλος, Λέκτορας 210-7722308

Μ.-Ε. Δασίου, ΥΔ 2107722554Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.