Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Α-Λ)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Λόγω του μεγάλου αριθμού των πρωτο-εγγραφόμενων σπουδαστών (στο 4ο εξάμηνο), το μάθημα γίνεται σε δύο τμήματα:

α) το πρώτο (Α-Λ) με διδάσκοντες τον Καθηγητή Γ. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ, και

β) το δεύτερο (Μ-Ω) με διδάσκοντα τον Καθηγητή Μ. ΚΑΒΒΑΔΑ

Τόσο η "Θεωρία" όσο και οι "Ασκήσεις" των δύο τμημάτων είναι τα ίδια. Παρακαλούμε όμως να παρακολουθείτε στο τμήμα που ανήκετε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος καθιέρωσης των δύο τμημάτων που δεν είναι άλλος από την μείωση του αριθμού σπουδαστών ανά διδάσκοντα και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας.

 

Τι θα διδαχθεί αυτό το εξάμηνο: 

1. Εισαγωγή
2. Φύση του εδάφους - Φυσικά χαρακτηριστικά
3. Τάσεις & Παραμορφώσεις στο έδαφος
4. Μηχανική Συμπεριφορά: Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων
5. Μηχανική Συμπεριφορά: Αστοχία & Διατμητική αντοχή
6. Μηχανική Συμπεριφορά: Κορεσμένο έδαφος υπο αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης

 Για πρόσθετες πληροφορίες..... http://www.civil.ntua.gr/courses/33

Ύλη

 Σύντομη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του μαθήματος και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί στα "έγγραφα" του MYCOURSES. 

 Οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ έχουν σελιδοποιηθεί και είναι έτοιμες για εκτύπωση (διπλής όψης).

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο MYCOURSES και θα σας αποστέλλονται με e-mail.  

 

Έναρξη Μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη  18 Φεβρ. 2020, ώρα 10:45-12:30, στην Αίθουσα 12. 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.