Είσοδος

Εδαφομηχανική Ι (Τμήμα Α-Λ)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Λόγω του μεγάλου αριθμού των πρωτο-εγγραφόμενων σπουδαστών, το μάθημα γίνεται σε δύο τμήματα:

α) το πρώτο (Α-Λ) με διδάσκοντες τον Καθηγητή Γ. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ, και

β) το δεύτερο (Μ-Ω) με διδάσκοντα τον Αν. Καθηγητή Μ. ΚΑΒΒΑΔΑ

Τόσο η θεωρία όσο και οι ασκήσεις των δύο τμημάτων είναι τα ίδια. Παρακαλούμε όμως να παρακολουθείτε στο τμήμα που ανήκετε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος καθιέρωσης των δύο τμημάτων που δεν είναι άλλος από την μείωση του αριθμού σπουδαστών ανά διδάσκοντα και την αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας.

Τι θα διδαχθεί αυτό το εξάμηνο:

1. Εισαγωγή
2. Φύση του εδάφους - Φυσικά χαρακτηριστικά
3. Τάσεις & Παραμορφώσεις στο έδαφος
4. Μηχανική Συμπεριφορά: Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων
5. Μηχανική Συμπεριφορά: Αστοχία & Διατμητική αντοχή
6. Μηχανική Συμπεριφορά: Κορεσμένο έδαφος υπο αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης

Ύλη

 Σύντομη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του μαθήματος και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί στα "έγγραφα" του mycourses καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Καθ. Γ. Μπουκοβάλα:  

http://users.ntua.gr/gbouck/soil-mechanics.shtml

 

Οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ έχουν σελιδοποιηθεί και είναι έτοιμες για εκτύπωση (διπλής όψης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο mycourses και θα σας αποστέλλονται με e-mail.  

Έναρξη Μαθημάτων

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Δευτέρα 3 Οκτ. 2016, ώρα 12:45, στο Αμφιθέατρο 1,2 (τμήμα Α-Λ)

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.