Είσοδος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην παραγωγή ενέργειας, που έχει ως κύριους στόχους: (α) την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που διέπουν  το σύνολο των ενεργειακών έργων και (β) την εισαγωγή στο σχεδιασμό των ενεργειακών έργων στα οποία εμπλέκεται ο Πολιτικός Μηχανικός (υδροηλεκτρικά, θαλάσσια, αιολικά, ηλιακά)

 

 

Διδάσκοντες: 


Νίκος Μαμάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βίκυ Τσουκαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 
Επικουρικό Προσωπικό
Σ. Μπακή
Γ. Καρακατσάνης 

 Εξωτερικές Διαλέξεις 

Δρ. Ιωάννης Στεφανάκος, πρώην Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Δρ. Φώτιος Καραγιάννης, Διευθυντής Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών έργων, ΔΕΗ

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.