Είσοδος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή

Εισαγωγή στην ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια. Παραγωγή, ζήτηση, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αιολική ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Γενικές διατάξεις υδροηλεκτρικών έργων (σταθμοί, υδροληψίες, φράγματα). Αποθήκευση ενέργειας. Ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, πυρηνικά). Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί. Βιομάζα (Βιοκαύσιμα – Βιοαέριο). Γεωθερμία. Ενέργεια από τη θάλασσα. Οικονομικά της ενέργειας και των ενεργειακών έργων. Πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κατάρτιση ενεργειακού μίγματος.

Στόχοι

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στην παραγωγή ενέργειας, που έχει ως κύριους στόχους: (α) την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που διέπουν το σύνολο των ενεργειακών έργων, και (β) την εισαγωγή στο σχεδιασμό των ενεργειακών έργων στα οποία εμπλέκεται ο Πολιτικός Μηχανικός (υδροηλεκτρικά, θαλάσσια, αιολικά, ηλιακά)

Διδάσκων

Νίκος Μαμάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (nikos@itia.ntua.gr)

Επικουρικό προσωπικό

Ανδρέας Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ (andreas@itia.ntua.gr)

Σάντρα Μπακή, Υποψ. Δρ. (s_baki@mail.ntua.gr)

Γιώργος Καρακατσάνης, Υποψ. Δρ. (georgios@itia.ntua.gr)

Εξωτερικές διαλέξεις

Δρ. Ιωάννης Στεφανάκος, τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Δρ. Φώτιος Καραγιάννης, Διευθυντής Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών έργων, ΔΕΗ


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.