Είσοδος

Περιβαλλοντική Υδραυλική

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Κεφ.

Τίτλος

Διδακτέα ύλη 

1

Εισαγωγή

Εισαγωγή: βασικές έννοιες και ορισμοί. Πρακτικά προβλήματα περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής. Ρύπανση και διαδικασίες μεταφοράς ρύπων σε υδάτινους και αέριους αποδέκτες. Το κοντινό και το μακρινό πεδίο. Η επίδραση του πεδίου ροής στη ρύπανση, οι βασικές εξισώσεις ροής που περιγράφουν την υδροδυναμική συμπεριφορά (εξισώσεις πεδίου ροής) και τη ρύπανση (εξισώσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών) και τα αντίστοιχα μαθηματικά μοντέλα.   

2

Μονοδιάστατη εξίσωση μετάθεσης-διάχυσης και αναλυτικές λύσεις.

Μοριακή διάχυση. Η μονοδιάστατη εξίσωση μοριακής διάχυσης: εξαγωγή της με βάση το νόμο του Fick και αναλυτικές λύσεις. Η μονοδιάστατη εξίσωση μετάθεσης-διάχυσης: εξαγωγή και αναλυτικές λύσεις.

3

Ανάμιξη σε ποταμούς: Τυρβώδης διάχυση και διασπορά

Ανάμιξη σε ποταμούς: τυρβώδης διάχυση και διασπορά. Η εξίσωση μετάθεσης-διάχυσης για τυρβώδη ροή. Κατά μήκος διασπορά. Η μονοδιάστατη εξίσωση διασποράς. Αναλυτικές λύσεις και εφαρμογές.

4

Φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες

Χημικές, φυσικές και βιολογικές διεργασίες (βασικές έννοιες και ορισμοί, κινητικές αντιδράσεων) και διεργασίες σε διεπιφάνειες: διεργασίες στη διεπιφάνεια αέρα-νερού (μοντέλα αερισμού) και στη διεπιφάνεια νερού-αιωρούμενων στερεών (μοντέλα αιωρούμενων στερεών). Εισαγωγή των διεργασιών στη μονοδιάστατη εξίσωση διασποράς.

5

Αριθμητικά μοντέλα προσομοίωσης ποιότητας νερών

Αριθμητική προσομοίωση με πεπερασμένες διαφορές. Μονοδιάστατα μοντέλα ποιότητας νερών και εφαρμογές. Ρύπανση (αποξυγόνωση) ποταμού. Αριθμητική επίλυση της μονοδιάστατης εξίσωσης διασποράς. Εφαρμογή στη διασπορά ρύπου σε ποτάμι.

 

 

6

Τυρβώδεις ανωστικές ροές

Διάθεση λυμάτων σε παράκτια νερά και ανωστικές ροές, κοντινό και μακρινό πεδίο. Βασικές έννοιες και παράμετροι της ροής. Τυρβώδεις φλέβες, πλούμια, ανωστικές φλέβες. Διερεύνηση με διαστατική ανάλυση. Υπολογισμός βασικών παραμέτρων ροής για διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος (επίδραση στρωμάτωσης και εγκάρσιου ρεύματος). Διαχυτήρες. Εφαρμογές στη διάθεση αποβλήτων. Διάθεση θερμών νερών και άλμης από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

7

Σχεδιασμός συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων

Υποθαλάσσιοι αγωγοί διάθεσης λυμάτων. Εφαρμογή με χρήση λογισμικού στη διάθεση λυμάτων. Υδραυλικός σχεδιασμός διαχυτήρα.

Mέθοδοι αξιολόγησης


Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις στην τάξη.

Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη.

Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (casestudies) στην τάξη.  

Μέσα διδασκαλίας

Παρουσιάσεις στον Πίνακα.

Διαφάνειες PowerPoint.

Υπολογισμοί σε ΗΥ με  Excel και υπολογιστικούς κώδικες. 

Εργαστήρια

Όχι

Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων

Οι φοιτητές επιλύουν στην τάξη με τη βοήθεια των διδασκόντων απλές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κυρίως EXCEL σε ΗΥ.

Ασκήσεις

Ναι

Θέματα, εργασίες και τεχνικές εκθέσεις

Οι φοιτητές ξεκινούν στην τάξη την επεξεργασία 3 ομαδικών θεμάτων σε ομάδες των 2-4 ατόμων.  Για κάθε θέμα συγγράφουν Τεχνική Έκθεση, η οποία διορθώνεται από τους διδάσκοντες και επιστρέφεται.

 

Διδάσκοντες

Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής (Συντονιστής).Τηλ. 210-7722809.

 

Αικατερίνη Νάνου-Γιάνναρου, Επικ. Καθηγήτρια.Τηλ. 210-7722811.

 

Ηλίας Παπακωνσταντής, Λέκτορας. Τηλ. 210-7722876.

 

Ανθούλα Γκεσούλη, Υποψήφια Διδάκτωρ. Τηλ. 210-7722801.

 

Γεωργία Παπαδονικολάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ. Τηλ. 210-7722801. email: gpapadon@central.ntua.gr />

 

Συγγράμματα, σημειώσεις και πληροφορίες στο διαδίκτυο

Σχετικά στοιχεία βρίσκονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Καθηγητή G. Jirka+

http://www.ifh.uni-karlsruhe.de/lehre/envflu_I/Lecture_notes/lecture_notes.htm

 

Ειδικές παρατηρήσεις


Κάποιες από τις σημειώσεις είναι  γραμμένες στη αγγλική, καθόσον χρησιμοποιούνται και σε μαθήματα του Master του Πολυτεχνείου του Μονάχου (TUM).

Η ύλη του μαθήματος έχει κοινά σημεία με την ύλη μαθημάτων του TUM με συνέπεια να υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες, όπως π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων ή/και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Μόναχο (κυρίως μέσω προγραμμάτων  Erasmus, NEXUS κ.α.).  

 

Αίθουσα Διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται κάθε Τετάρτη 12.45-15.30 στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής, 1ος όροφος κτιρίου Υδραυλικής.

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.