Είσοδος

Στοχαστικές Μέθοδοι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Δείτε τις αναλυτικές ιστοσελίδες του μαθήματος εδώ.

Ύλη

Βιβλιογραφία

o   Κύριο εκπαιδευτικό υλικό 2: Stochastic Finite Elements - An Introduction.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική εξέταση (συντελεστής βάρους 50%) και στις ασκήσεις που γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου (συντελεστής βάρους 50%). 

Διδάσκοντες

Δ. Κουτσογιάννης, Β. Παπαδόπουλος

Βοηθοί

Θ. Ηλιοπούλου, Π. Δημητριάδης και Ι. Καλογερης


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.