Είσοδος

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Δείτε τις αναλυτικές ιστοσελίδες του μαθήματος εδώ.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική εξέταση (συντελεστής βάρους 50%) και στις ασκήσεις που γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου (συντελεστής βάρους 50%). 

Διδάσκοντες

Δ. Κουτσογιάννης

Βοηθοί

Θ. Ηλιοπούλου, Π. Δημητριάδης και Ι. ΜαρκόνηςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.