Είσοδος

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα της Γεωτεχνικής τα οποία, παρά την ευρεία εφαρμογή τους στην πράξη, δεν μπορούσαν χρονικά να συμπεριληφθούν στην ύλη των αντιστοίχων μαθημάτων κορμού (Εδαφομηχανική Ι & ΙΙ και Θεμελιώσεις):

  • Επιλεκτική επανάληψη στοιχείων Εδαφομηχανικής
  • Εύκαμπτες αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών
  • Αγκυρώσεις
  • Πρακτική εφαρμογή: σχεδιασμός εύκαμπτης αντιστήριξης με χρήση Η/Υ 
  • Βελτίωση εδαφών: προφόρτιση & στραγγιστήρια
  • Ενίσχυση εδαφών: χαλικοπάσσαλοι
  • Ενίσχυση εδαφών: "οπλισμένη" γή)
  • Πρακτική εφαρμογή: σχεδιασμός "οπλισμένης" γης με χρήση Η/Υ

Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικό όσο και τεχνολογικό χαρακτήρα, και για τον λόγο αυτό η διδασκαλία του βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρίας με πρακτικές εφαρμογές και επισκέψεις σε τεχνικά έργα εντός και εκτός του Λεκανοπεδίου Αθηνών. Επιπλέον, βρίσκουμε ευκαιρία να επαναλάβουμε κάποια "λεπτά" θέματα από την Εδαφομηχανική όπως την μηχανική συμπεριφορά υπό αστράγγιστες συνθήκες, την ροή εντός του εδάφους και τις ωθήσεις γαιών (σε συνδυασμό με τα προηγούμενα).

Θα γίνει μια "επίλυση άσκησης στην τάξη", διάρκειας 45'-60', σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Για την τελική βαθμολογία θα συναξιολογηθούν: η επίλυση ασκήσεων στην τάξη (15%), οι δύο πρακτικές εφαρμογές (20%+15%) και το τελικό διαγώνισμα (50%).

Το τελικό διαγώνισμα είναι υποχρεωτικό.

Προς το παρόν, το μάθημα θα γίνεται κάθε ΠΕΜΠΤΗ (11:45-13:30) στην Αιθουσα 3 και κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10:45-12:30) στην ίδια Αιθ. 3.

Γίνεται συνεννόηση με τον καθ. Κ. Σπηλιόπουλο για επίλυση του θέματος που έχει προκύψει με την επικάλυψη του μαθήματος με την ΣΤΑΤΙΚΗ ΙV, την Πέμπτη 11:45-13:30, έτσι ώστε να μπορούν οι σπουδαστές να παρακολουθούν και και τα δύο μαθήματα.  Θα σας ενημερώσουμε σχετικά.  

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας για το 2017 έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" (mycourses) 

Πιο πολλά θα πούμε στην τάξη .......   

 

Γ. Μπουκοβάλας & Αχ. Παπαδημητρίου 

 

Ιστοσελίδα - 2016

 Οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κ. Γ. Μπουκοβάλα, Καθηγητή:

http://users.ntua.gr/gbouck/foundation-engineering.shtml

ή

www.georgebouckovalas.com

 Κάθε κεφάλαιο αναγράφει την χρονιά της τελευταίας ενημέρωσης. 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.