Είσοδος

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα της Γεωτεχνικής τα οποία, παρά την ευρεία εφαρμογή τους στην πράξη, δεν μπορούσαν χρονικά να συμπεριληφθούν στην ύλη των αντιστοίχων μαθημάτων κορμού (Εδαφομηχανική Ι & ΙΙ και Θεμελιώσεις):

  • Επιλεκτική επανάληψη στοιχείων Εδαφομηχανικής
  • Εύκαμπτες αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών
  • Αγκυρώσεις
  • Πρακτική εφαρμογή: σχεδιασμός εύκαμπτης αντιστήριξης με χρήση Η/Υ 
  • Βελτίωση εδαφών: προφόρτιση & στραγγιστήρια
  • Ενίσχυση εδαφών: χαλικοπάσσαλοι
  • Ενίσχυση εδαφών: "οπλισμένη" γή

Το μάθημα έχει τόσο θεωρητικό όσο και τεχνολογικό χαρακτήρα, και για τον λόγο αυτό η διδασκαλία του βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρίας με πρακτικές εφαρμογές και επισκέψεις σε τεχνικά έργα εντός και εκτός του Λεκανοπεδίου Αθηνών. Επιπλέον, βρίσκουμε ευκαιρία να επαναλάβουμε κάποια "λεπτά" θέματα από την Εδαφομηχανική όπως την μηχανική συμπεριφορά υπό αστράγγιστες συνθήκες, την ροή εντός του εδάφους και τις ωθήσεις γαιών (σε συνδυασμό με τα προηγούμενα).

Θα γίνει μια "επίλυση άσκησης στην τάξη", διάρκειας 45', σε προκαθορισμένη ημερομηνία (20% μόνο θετικά), εφαρμογή Η/Υ για σχεδιασμό εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης (20% μόνο θετικά) και το τελικό διαγώνισμα (60% έως 100%). Με άλλα λόγια, το τελικό διαγώνισμα είναι υποχρεωτικό.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ (10:45-12:30) στην Αίθουσα 3 και κάθε ΠΕΜΠΤΗ (15:45-17:30) στην Αίθουσα 7.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας για το 2019 έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" (mycourses) 

Πιο πολλά θα πούμε στην τάξη .......   

 

Αχ. Παπαδημητρίου 

 

Ιστοσελίδα

Οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κ. Γ. Μπουκοβάλα, Καθηγητή:

http://users.ntua.gr/gbouck/foundation-engineering.shtml

ή

www.georgebouckovalas.com

Κάθε κεφάλαιο αναγράφει την χρονιά της τελευταίας ενημέρωσης. Η τελευταία τους ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στα Έγγραφα της παρούσας ιστοσελίδας.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.