Είσοδος

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

Ιωάννης Τσώλας

Τηλέφωνο: 2107721609

Fax : 2107721618

E-mail : itsolas@central.ntua.gr

URL: http://users.ntua.gr/itsolas

Γραφείο: Γενικές Έδρες, Κτίριο Ε, 1ος όροφος

Εφαρμοσμένη Οικονομική

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ :Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)

 

 


 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι συνοπτική. Η βασική ιστοσελίδα του μαθήματος με  την παρακάτω διάρθρωση βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://users.ntua.gr/itsolas/applecon.htm


 


ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

   ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ)

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.