Είσοδος

Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα ²Γεωδαιτικές Εφαρμογές² είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο της Σ.Π.Μ. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, αφού έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και αρχές της Γεωδαισίας και έχουν εξοικειωθεί με τα γεωδαιτικά όργανα, έρχονται σε επαφή, με εφαρμογές που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού στο πεδίο.Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζονται τα θέματα των αποτυπώσεων, των χαράξεων, των ογκομετρήσεων και της προμελέτης τεχνικών έργων με υπόβαθρο τοπογραφικό διάγραμμα. Εκτός από τις ασκήσεις που γίνονται κυρίως στο πεδίο, δίνονται και υπολογιστικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξάμηνου.  Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

Γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου

Έννοια του δικτύου ελέγχου

Μέθοδοι πύκνωσης γεωδαιτικών δικτύων ελέγχου (Εμπροσθοτομία, Οπισθοτομία, Πολυγωνομετρία) 

Δορυφορικές μέθοδοι (GPS) 

Οδεύσεις

Είδη οδεύσεων.

Εργασίες πεδίου

Επίλυση όδευσης 

Αποτυπώσεις

Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων

Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων

Χρήση δορυφορικών μεθόδων στις αποτυπώσεις 

Ογκομετρήσεις - Χαράξεις

Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές

Χωροστάθμιση επιφάνειας

Χωματισμοί

Προσδιορισμός σημείου

 Χάραξη άξονα

Χρήση δορυφορικών μεθόδων στις χαράξεις 

Χάρτες - Τοπογραφικά διαγράμματα

Διάκριση χαρτών και διαγραμμάτων

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Προμελέτη τεχνικού έργου με χρήση τοπογραφικού διαγράμματος ως υπόβαθρο.

Βιβλιογραφία

Διδακτικά βοηθήματα

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ
1Εφαρμοσμένη ΓεωδαισίαΕ. Λάμπρου, Γ. ΠανταζήςΖήτη2010Θεσσαλονίκη11432
2Μαθήματα ΤοπογραφίαςΓ. ΓεωργόπουλοςΤζιόλα2007Θεσσαλονίκη9568
3Σημειώσεις Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Σταθάς Δ., Γ. Γεωργόπουλος, Ε. ΤελειώνηΑ. Μπίθας

ΕΜΠ2010Αθήνα 

Mέθοδοι αξιολόγησης

1) Θέμα + Ασκήσεις + προφορική εξέταση (40%)

3) Γραπτή εξέταση (60%)

Το Θέμα + Ασκήσεις + προφορική εξέταση θα συμμετέχει στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι μεγαλύτερος του 4 (τέσσερα)

Διδάσκοντες

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στον 1ο & 2ο όροφο του κτηρίου Λαμπαδαρίου

Συντονιστής Μαθήματος

Ευαγγελία Λάμπρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ. 2107722737, email: litsal@central.ntua.gr

Διδάσκοντες

Ορθοδοξία Αραμπατζή, Eπίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ,  2107722740, email: arabatzi@survey.ntua.gr

Γεώργιος Γεωργόπουλος, Λέκτορας ΕΜΠ, 2107722729, email: gegeorgo@central.ntua.gr

Ελισάβετ Τελειώνη, Λέκτορας ΕΜΠ, 2107722726, email:telioni@survey.ntua.gr
 

Ομάδα Διδασκαλίας

Ιωάννης Καράμπελας, τηλ 210 772 2699

Στέφανος Δογγούρης, τηλ 2107722741 

Γεώργιος Μακρής

Αναστάσιος Μπίθας, τηλ 2107722739

Αναστασία Παπαγιάννη, τηλ 2107722705

Αντώνιος Σιούλης, τηλ 210 772 2702

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2725

Δημήτρης Τσίνης, τηλ 210 772 2725

Αθανάσιος Ηλιοδρομίτης,  τηλ 2107723772

Ασκήσεις

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων που δίνονται κατά την διάρκεια του εξαμήνου βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη διαδικασία:

Εργαλεία -> Εργασίες -> Ασκηση 1

Ωρες και αίθουσες διδασκαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνεται σε τέσσερα παράλληλα τμήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τμήμα

Διδάσκοντες

Επώνυμο

Αίθουσα

1ο

Γ. Γεωργόπουλος

Α. Μπίθας, Α. Σιούλης, Δ. Τσίνης

Α – ΚΑΝΑΤΣΙ Τ.

7 (Ισόγειο)

Νέα κτήρια ΠΜ

2ο

E. Λάμπρου

Γ. Μακρής, A. Παπαγιάννη, Α. Ηλιοδρομίτης

ΚΑΝΤΙΝΗΣ Γ. -  ΜΠΑΝΙ  Κ.

Λ20 (Λαμπαδάριο)         

3ο

Ε. Τελειώνη

Σ. Δογγούρης, Ι. Καράμπελας
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ Π. -  Ρ

17 (1ος όροφος)

Νέα κτήρια ΠΜ

4ο

Ο. Αραμπατζή

Δ. Πουρναράς, Γ. Πηνιώτης
Σ - Ω

Β1 (ΒΕΗ)

 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα λύνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Ανακοινώσεις

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, που παρακολουθούν το μάθημα ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ να παραδώσουν τα ντουλάπια με τον γεωδαιτικό εξοπλισμό που έχουν χρεωθεί, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του θέματος.

 

Η παράδοση – επιστροφή θα γίνεται στον υπεύθυνο αποθήκης κο Δημήτριο Κουτρελάκο, μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, ημερομηνία της προφορικής εξέτασης και παράδοσης του θέματος του μαθήματος και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προφορική εξέταση.

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2017, ώρες 8.45 – 11.30, στις αίθουσες διδασκαλίας του μαθήματος.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματοςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.